Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Јавен обвинител

Државна комисија за спречување корупција > Јавен обвинител > Вишо јавно обвинителство Гостивар


Вјолца Елмази [28 април, 2020]

Нухи Јусуфи [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Битола


Благој Димовски [25 јануари, 2020]

Ирена Атанасовска [25 јануари, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Гостивар


Елизабета Јосифовска [28 април, 2020]

Хазби Исеини [25 јануари, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Кавадарци


Ненад Јосифов [25 јануари, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Скопје


Адела Бојчевиќ [28 април, 2020]

Александар Давчевски [28 април, 2020]

Александар Маркоски [28 април, 2020]

Артан Ајро [28 април, 2020]

Гаврил Бубевски [28 април, 2020]

Гаврил Ристовски [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Тетово


Лејла Кадриу [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Штип


Јелена Догазанска Колева [28 април, 2020]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Јавен обвинител

Основно јавно обвинителство Охрид

Основно јавно обвинителство Дебар

Вишо јавно обвинителство Гостивар

Јавно обвинителство на Република Македонија

Вишо јавно обвинителство Штип

Совет на јавни обвинители на РМ

Основно јавно обвинителство Гостивар

Совет на јавни обвинители на РСМ

Вишо јавно обвинителство Битола

Специјално Јавно Обвинителство за гонење на кривични дела од незаконско следење на комуникациите

Основно јавно обвинителство Делчево

Основно јавно обвинителство Ресен

Основно јавно обвинителство Струга

Основно јавно обвинителство Крива Паланка

Основно јавно обвинителство Струмица

Основно јавно обвинителство Кичево

ОЈО за гонење на организиран криминал и корупција

Основно јавно обвинителство Берово

Основно јавно обвинителство Радовиш

Основно јавно обвинителство Штип

Основно јавно обвинителство Тетово

Основно јавно обвинителство Куманово

Основно јавно обвинителство Скопје

Основно јавно обвинителство Битола

Основно јавно обвинителство Кочани

Основно јавно обвинителство Кавадарци

Вишо јавно обвинителство Скопје

Основно јавно обвинителство Велес

Основно јавно обвинителство на РМ

Основно јавно обвинителство Гевгелија

Основно јавно обвинителство Свети Николе

Основно јавно обвинителство Прилеп