Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Јавен обвинител

Државна комисија за спречување корупција > Јавен обвинител > Јавно обвинителство на Република Македонија


Анита Тополова-Исајловска [25 октомври, 2020]

Бодан Лазаревски [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Јавен обвинител > Вишо јавно обвинителство Гостивар


Вјолца Елмази [25 октомври, 2020]

Нухи Јусуфи [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Јавен обвинител > ОЈО за гонење на организиран криминал и корупција


Гордана Смаќоска [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Берово


Златко Биковски [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Битола


Жулиета Карова Бошевска [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Гостивар


Елизабета Јосифовска [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Прилеп


Ристе Шошески [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Радовиш


Лиле Стефанова [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Скопје


Александар Давчевски [25 октомври, 2020]

Александар Маркоски [25 октомври, 2020]

Ана Гоговска Јакимовска [25 октомври, 2020]

Дарко Јакимовски [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Јавен обвинител > Основно јавно обвинителство на РМ


Анел Фидоски [25 октомври, 2020]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Јавен обвинител

Основно јавно обвинителство Охрид

Основно јавно обвинителство Дебар

Вишо јавно обвинителство Гостивар

Јавно обвинителство на Република Македонија

Вишо јавно обвинителство Штип

Совет на јавни обвинители на РМ

Основно јавно обвинителство Гостивар

Совет на јавни обвинители на РСМ

Вишо јавно обвинителство Битола

Специјално Јавно Обвинителство за гонење на кривични дела од незаконско следење на комуникациите

Основно јавно обвинителство Делчево

Основно јавно обвинителство Ресен

Основно јавно обвинителство Струга

Основно јавно обвинителство Крива Паланка

Основно јавно обвинителство Струмица

Основно јавно обвинителство Кичево

ОЈО за гонење на организиран криминал и корупција

Основно јавно обвинителство Берово

Основно јавно обвинителство Радовиш

Основно јавно обвинителство Штип

Основно јавно обвинителство Тетово

Основно јавно обвинителство Куманово

Основно јавно обвинителство Скопје

Основно јавно обвинителство Битола

Основно јавно обвинителство Кочани

Основно јавно обвинителство Кавадарци

Вишо јавно обвинителство Скопје

Основно јавно обвинителство Велес

Основно јавно обвинителство на РМ

Основно јавно обвинителство Гевгелија

Основно јавно обвинителство Свети Николе

Основно јавно обвинителство Прилеп