Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Јавен обвинител

Државна комисија за спречување корупција > Јавен обвинител > Јавно обвинителство на Република Македонија


Воислав Гавровски [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Јавен обвинител > Вишо јавно обвинителство Битола


Ирина Трајкоска Стрезоски [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Јавен обвинител > Вишо јавно обвинителство Скопје


Елвин Вели [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Јавен обвинител > Вишо јавно обвинителство Штип


Анита Поп Методиева [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Јавен обвинител > ОЈО за гонење на организиран криминал и корупција


Вилма Русковска [02 септември, 2018]

Валентина Бислимовска [10 мај, 2018]

Владимир Милошески [10 мај, 2018]

Енгелуше Кадриу-Леши [10 мај, 2018]

Ивана Трајчева [10 мај, 2018]

Марија Ѓоргева [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Берово


Златко Биковски [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Битола


Сулејман Алијевски [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Скопје


Александар Маркоски [02 септември, 2018]

Лидија Раичевиќ Вучкова [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Јавен обвинител > Специјално Јавно Обвинителство за гонење на кривични дела од незаконско следење на комуникациите


Љубомир Лапе [02 септември, 2018]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Јавен обвинител

Основно јавно обвинителство Охрид

Основно јавно обвинителство Дебар

Вишо јавно обвинителство Гостивар

Јавно обвинителство на Република Македонија

Вишо јавно обвинителство Штип

Совет на јавни обвинители на РМ

Основно јавно обвинителство Гостивар

Вишо јавно обвинителство Битола

Специјално Јавно Обвинителство за гонење на кривични дела од незаконско следење на комуникациите

Основно јавно обвинителство Делчево

Основно јавно обвинителство Ресен

Основно јавно обвинителство Струга

Основно јавно обвинителство Крива Паланка

Основно јавно обвинителство Струмица

Основно јавно обвинителство Кичево

ОЈО за гонење на организиран криминал и корупција

Основно јавно обвинителство Берово

Основно јавно обвинителство Радовиш

Основно јавно обвинителство Штип

Основно јавно обвинителство Тетово

Основно јавно обвинителство Куманово

Основно јавно обвинителство Скопје

Основно јавно обвинителство Битола

Основно јавно обвинителство Кочани

Основно јавно обвинителство Кавадарци

Вишо јавно обвинителство Скопје

Основно јавно обвинителство Велес

Основно јавно обвинителство на РМ

Основно јавно обвинителство Гевгелија

Основно јавно обвинителство Свети Николе

Основно јавно обвинителство Прилеп