Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Градоначалник

Државна комисија за спречување корупција > Градоначалник > Град Скопје


Данела Арсовска [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Градоначалник > Општина Арачиново


Ридван Ибраими [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Градоначалник > Општина Битола


Наташа Петровска [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Градоначалник > Општина Богданци


Блаже Шапов [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Градоначалник > Општина Босилово


Ристо Манчев [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Градоначалник > Општина Вевчани


Спасе Кочовски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Градоначалник > Општина Врапчиште


Исен Шабани [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Градоначалник > Општина Гостивар


Арбен Таравари [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Градоначалник > Општина Демир Капија


Лазар Петров [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Градоначалник > Општина Долнени


Урим Ибески [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Градоначалник > Општина Зелениково


Коста Маневски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Градоначалник > Општина Карбинци


Виктор Паунов [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Градоначалник > Општина Карпош


Стевчо Јакимовски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Градоначалник > Општина Кочани


Љупчо Папазов [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Градоначалник > Општина Куманово


Максим Димитриевски [04 јануари, 2022]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Градоначалник

Општина Дебар

Општина Неготино

Општина Виница

Општина Сопиште

Општина Зрновци

Општина Чаир

Општина Чашка

Општина Конче

Општина Велес

Општина Ново Село

Општина Берово

Општина Карпош

Општина Осломеј

Општина Бутел

Општина Пласница

Општина Ѓорче Петров

Општина Битола

Општина Илинден

Општина Штип

Општина Дебарца

Општина Ресен

Општина Желино

Општина Кочани

Општина Валандово

Општина Пробиштип

Општина Долнени

Општина Шуто Оризари

Општина Ранковце

Општина Центар Жупа

Општина Чучер-Сандево

Општина Боговиње

Општина Охрид

Општина Новаци

Општина Пехчево

Општина Студеничани

Општина Аеродром

Општина Могила

Општина Сарај

Општина Вевчани

Општина Куманово

Општина Крушево

Општина Росоман

Општина Маврово и Ростуше

Општина Радовиш

Општина Старо Нагоричане

Општина Теарце

Општина Кратово

Општина Центар

Општина Врапчиште

Општина Струмица

Општина Делчево

Општина Гостивар

Град Скопје

Општина Македонска Каменица

Општина Гази Баба

Општина Карбинци

Општина Петровец

Општина Македонски Брод

Општина Кичево

Општина Демир Капија

Општина Гевгелија

Општина Брвеница

Општина Прилеп

Општина Арачиново

Општина Струга

Општина Кавадарци

Општина Богданци

Општина Демир Хисар

Општина Лозово

Општина Дојран

Општина Градско

Општина Јегуновце

Општина Зелениково

Општина Чешиново-Облешево

Општина Босилово

Општина Кривогаштани

Општина Липково

Општина Кисела Вода

Општина Свети Николе

Општина Василево

Општина Крива Паланка

Општина Тетово