Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Заменик на министер

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на министер > Министерство за внатрешни работи


Агим Нухии [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на министер > Министерство за економија


Кирил Колемишевски [25 јануари, 2020]

Кире Наумов [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на министер > Министерство за животна средина и просторно планирање


Јани Макрадули [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на министер > Министерство за здравство


Арменд Арслани [03 јануари, 2020]

Гоце Чакаровски [01 септември, 2019]

Асим Муса [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на министер > Министерство за надворешни работи


Андреј Жерновски [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на министер > Министерство за образование и наука


Елизабета Наумовска [02 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на министер > Министерство за одбрана


Беким Максути [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на министер > Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците


Неџад Мехмедовиќ [02 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на министер > Министерство за правда


Оливер Ристовски [03 јануари, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на министер > Министерство за транспорт и врски


Садик Беќири [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на министер > Министерство за труд и социјална политика


Ѓонул Бајрактар [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на министер > Министерство за финансии


Ширет Елези [25 јануари, 2020]

Каталози