Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Заменик на министер

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на министер > Министерство за внатрешни работи


Назим Буши [25 октомври, 2020]

Агим Нухии [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на министер > Министерство за економија


Зоран Маневски [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на министер > Министерство за животна средина и просторно планирање


Јани Макрадули [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на министер > Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство


Трајан Димовски [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на министер > Министерство за информатичко општество и администрација


Александар Бајдевски [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на министер > Министерство за култура


Владимир Лазовски [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на министер > Министерство за локална самоуправа


Зоран Димитровски [25 октомври, 2020]

Дејан Павлевски [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на министер > Министерство за образование и наука


Елизабета Наумовска [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на министер > Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците


Илхан Рахман [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на министер > Министерство за правда


Агим Нухии [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на министер > Министерство за транспорт и врски


Беким Реџепи [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на министер > Министерство за труд и социјална политика


Енвер Хусејин [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на министер > Министерство за финансии


Димитар Ковачевски [25 октомври, 2020]

Каталози