Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Секретар

Државна комисија за спречување корупција > Секретар > Град Скопје


Викторија Аврамовска Мадиќ [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Секретар > Општина Аеродром


Кирил Макаровски [25 октомври, 2020]

Марица Ѓурческа [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Секретар > Општина Арачиново


Ељмаз Исени [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Секретар > Општина Брвеница


Хаќим Рамадани [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Секретар > Општина Валандово


Боро Киров [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Секретар > Општина Виница


Митко Илиевски [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Секретар > Општина Врапчиште


Ердал Ахмеди [15 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Секретар > Општина Дебарца


Љубен Стојкоски [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Секретар > Општина Кавадарци


Тодор Ефремов [18 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Секретар > Општина Куманово


Александар Гелевски [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Секретар > Општина Охрид


Игор Бежоски [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Секретар > Општина Струмица


Александар Оџаков [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Секретар > Општина Студеничани


Бурханедин Нухију [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Секретар > Општина Центар


Маја Ралевска [25 октомври, 2020]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Секретар

Општина Ресен

Општина Дебарца

Општина Охрид

Општина Могила

Општина Арачиново

Општина Виница

Општина Врапчиште

Општина Долнени

Општина Липково

Општина Велес

Општина Крива Паланка

Општина Македонски Брод

Општина Сопиште

Општина Карпош

Општина Гостивар

Општина Брвеница

Општина Јегуновце

Општина Штип

Општина Струга

Општина Неготино

Град Скопје

Општина Прилеп

Општина Кавадарци

Општина Бутел

Општина Кочани

Општина Тетово

Општина Струмица

Општина Демир Капија

Општина Кисела Вода

Општина Чаир

Општина Валандово

Општина Делчево

Општина Куманово

Општина Кратово

Општина Лозово

Општина Свети Николе

Општина Пробиштип

Општина Студеничани

Факултет за информатички науки, Универзитет Мајка Тереза

Општина Битола

Секретаријат за законодавство

Општина Карбинци

Општина Радовиш

Општина Чучер-Сандево

Општина Центар

Општина Новаци

Општина Илинден

Општина Шуто Оризари

Општина Аеродром

Општина Маврово и Ростуше