Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Секретар

Државна комисија за спречување корупција > Секретар > Општина Јегуновце


Љупчо Столески [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Секретар > Општина Гостивар


Назми Јусуфи [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Секретар > Општина Долнени


Урим Ибески [29 март, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Секретар > Општина Илинден


Дејанче Богдановски [29 март, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Секретар > Општина Куманово


Десанка Стошевска [29 март, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Секретар > Општина Македонски Брод


Пецо Стојкоски [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Секретар > Општина Неготино


Ивица Златковиќ [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Секретар > Општина Охрид


Игор Бежоски [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Секретар > Општина Прилеп


Александар Талимџиоски [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Секретар > Општина Радовиш


Драги Стојанов [29 март, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Секретар > Општина Ресен


Јоне Димовски [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Секретар > Општина Струмица


Александар Оџаков [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Секретар > Општина Студеничани


Бурханедин Нухију [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Секретар > Општина Тетово


Славица Серафимовска [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Секретар > Општина Центар


Маја Ралевска [29 март, 2018]

Каталози