Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Советник

Државна комисија за спречување корупција > Советник > ЈП Агро Берза


Мевљуд Барди [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Советник > Општина Битола


Елизабета Тодоровска [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Советник > Општина Богданци


Александар Семенпеев [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Советник > Општина Бутел


Јулијана Златкоска [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Советник > Општина Гевгелија


Лазар Мешков [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Советник > Општина Демир Хисар


Валентина Ѓорѓиовска [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Советник > Општина Илинден


Даринка Каревска [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Советник > Општина Кавадарци


Горица Пеливанова-Вилхелм [10 мај, 2018]

Тони Нешковски [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Советник > Општина Кисела Вода


Нестор Павловски [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Советник > Општина Петровец


Цветан Трипуновски [08 јули, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Советник > Општина Пехчево


Ирфан Фезов [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Советник > Општина Сопиште


Цветко Аврамовски [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Советник > Општина Струга


Дејан Пауноски [08 јули, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Советник > Општина Центар Жупа


Назлија Скендер [01 септември, 2019]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Советник

Општина Јегуновце

ЈП Агро Берза

Општина Лозово

Општина Сопиште

Општина Виница

Општина Богданци

Општина Пехчево

Општина Гевгелија

Општина Кисела Вода

Влада на Република Северна Македонија

Општина Сарај

Општина Ресен

Општина Чаир

Општина Петровец

Град Скопје

Општина Ранковце

Општина Кавадарци

Општина Конче

Општина Струга

Општина Струмица

Општина Брвеница

Влада на Република Македонија

Општина Гостивар

Општина Долнени

Општина Центар

Општина Центар Жупа

Општина Крива Паланка

Општина Тетово

Општина Валандово

Општина Врапчиште

Општина Куманово

Општина Могила

Општина Аеродром

Општина Илинден

Општина Пласница

Општина Бутел

Општина Охрид

Општина Демир Хисар

Општина Василево

Општина Делчево

Општина Шуто Оризари

Општина Чешиново-Облешево

Општина Кочани

Општина Гази Баба

Општина Неготино

Совет на Град Скопје

Општина Штип

Општина Битола

Општина Ѓорче Петров

Општина Новаци

Општина Боговиње

Општина Карпош