Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Советник

Државна комисија за спречување корупција > Советник > Влада на Република Северна Македонија


Зоран Ѓорѓиев [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Советник > Општина Битола


Методија Илиевски [04 јануари, 2022]

Елизабета Тодоровска [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Советник > Општина Богданци


Александар Семенпеев [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Советник > Општина Гази Баба


Анита Цветаноска Милеска [04 јануари, 2022]

Сашо Кукески [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Советник > Општина Кавадарци


Драганчо Николов [04 јануари, 2022]

Зоран Спиров [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Советник > Општина Карбинци


Велика Стојанова [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Советник > Општина Крива Паланка


Влатко Ристовски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Советник > Општина Крушево


Олга Спасески [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Советник > Општина Неготино


Гордана Јованова [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Советник > Општина Пехчево


Ирфан Фезов [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Советник > Општина Сопиште


Цветко Аврамовски [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Советник > Општина Чаир


Златко Мицевски [04 јануари, 2022]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Советник

Општина Јегуновце

ЈП Агро Берза

Општина Лозово

Општина Сопиште

Општина Виница

Општина Богданци

Општина Пехчево

Општина Гевгелија

Општина Кисела Вода

Влада на Република Северна Македонија

Општина Сарај

Општина Ресен

Општина Чаир

Општина Петровец

Град Скопје

Општина Ранковце

Општина Кавадарци

Општина Конче

Општина Струга

Општина Струмица

Општина Брвеница

Општина Крушево

Влада на Република Македонија

Општина Карбинци

Општина Гостивар

Општина Долнени

Општина Центар

Општина Центар Жупа

Општина Крива Паланка

Општина Тетово

Општина Валандово

Општина Врапчиште

Општина Куманово

Општина Могила

Општина Аеродром

Општина Илинден

Општина Пласница

Општина Бутел

Општина Охрид

Општина Демир Хисар

Општина Василево

Општина Делчево

Општина Шуто Оризари

Општина Чешиново-Облешево

Општина Кочани

Општина Гази Баба

Општина Неготино

Совет на Град Скопје

Општина Штип

Општина Битола

Општина Ѓорче Петров

Општина Новаци

Општина Боговиње

Општина Карпош