Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Советник

Државна комисија за спречување корупција > Советник > Општина Богданци


Митко Ѓаваталиев [29 март, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Советник > Општина Брвеница


Дејан Поповиќ [29 март, 2018]

Жаклина Јаќимоска [29 март, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Советник > Општина Демир Хисар


Валентина Ѓорѓиовска [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Советник > Општина Илинден


Даринка Каревска [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Советник > Општина Кавадарци


Горица Пеливанова-Вилхелм [10 мај, 2018]

Тони Нешковски [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Советник > Општина Кисела Вода


Нестор Павловски [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Советник > Општина Петровец


Цветан Трипуновски [08 јули, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Советник > Општина Сарај


Орхан Муртезани [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Советник > Општина Сопиште


Драган Блажевски [10 мај, 2018]

Сабедин Усеиновски [10 мај, 2018]

Татијана Филиповска Здравеска [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Советник > Општина Струга


Дејан Пауноски [08 јули, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Советник > Општина Шуто Оризари


Надире Селман [10 мај, 2018]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Советник

Општина Јегуновце

Општина Чаир

Општина Лозово

Општина Сопиште

Општина Виница

Општина Богданци

Општина Тетово

Општина Пехчево

Општина Кисела Вода

Општина Кавадарци

Општина Сарај

Општина Ресен

Општина Петровец

Град Скопје

Општина Ранковце

Општина Конче

Општина Струга

Општина Струмица

Општина Брвеница

Влада на Република Македонија

Општина Гостивар

Општина Долнени

Општина Центар

Општина Крива Паланка

Општина Валандово

Општина Врапчиште

Општина Куманово

Општина Могила

Општина Аеродром

Општина Илинден

Општина Пласница

Општина Бутел

Општина Охрид

Општина Демир Хисар

Општина Василево

Општина Делчево

Општина Шуто Оризари

Општина Чешиново-Облешево

Општина Кочани

Општина Гази Баба

Општина Неготино

Совет на Град Скопје

Општина Штип

Општина Битола

Општина Ѓорче Петров

Општина Новаци

Општина Боговиње

Општина Карпош