Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Член на УО и Директор

Државна комисија за спречување корупција > Член на УО и Директор > АД Електрани на Северна Македонија


Благој Гајдарџиски [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Член на УО и Директор > АД МЕПСО


Кираца Накова [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Член на УО и Директор > АД Пошта на Северна Македонија


Елвир Зендели [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Член на УО и Директор > АД,,МЕПСО,,-СКОПЈЕ


Ненад Крстевски [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Член на УО и Директор > Железници на Република Северна Македонија - Транспорт


Сашко Ангеловски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Член на УО и Директор > Македонски железници транспорт АД


Николче Николоски [28 мај, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Член на УО и Директор > Фонд за здравствено осигурување на Македонија


Вера Проковиќ [10 мај, 2018]

Каталози