Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Државен правобранител

Државна комисија за спречување корупција > Државен правобранител > Државно правобранителство


Јована Василевска Мициќ [01 септември, 2019]

Фитим Касапи [01 септември, 2019]

Хилда Серафимовска [01 септември, 2019]

Фехми Стафа [07 февруари, 2019]

Зоран Петковски [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Државен правобранител > Државно правобранителство Битола


Виолета Костова-Талевска [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Државен правобранител > Државно правобранителство Кавадарци


Лидија Бошкова [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Државен правобранител > Државно правобранителство Кочани


Благојчо Стоименов [02 септември, 2018]

Даниела Диванисова [20 јули, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Државен правобранител > Државно правобранителство Скопје


Јане Јанкуловски [25 октомври, 2019]

Арлинда Зимери [01 септември, 2019]

Симона Зориќ - Ристова [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Државен правобранител > Државно правобранителство Струга


Надежда Ѓореска [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Државен правобранител > Државно правобранителство Струмица


Мери Енимитева [11 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Државен правобранител > Државно правобранителство Штип


Сунчица Кукушева [10 мај, 2018]

Каталози