Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Државен правобранител

Државна комисија за спречување корупција > Државен правобранител > Државно правобранителство


Бесим Весељи [04 јануари, 2022]

Валерија Николова [04 јануари, 2022]

Замиле Кодра [04 јануари, 2022]

Зоран Петковски [04 јануари, 2022]

Иљбер Јусуфи [04 јануари, 2022]

Јована Василевска Мициќ [04 јануари, 2022]

Катерина Талевска [04 јануари, 2022]

Мирослава Панорова [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Државен правобранител > Државно правобранителство Битола


Ѓоко Талевски [04 јануари, 2022]

Мендо Брајановски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Државен правобранител > Државно правобранителство Кавадарци


Сузана Костова - Коцева [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Државен правобранител > Државно правобранителство Кочани


Благојчо Стоименов [04 јануари, 2022]

Олгица Јанева [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Државен правобранител > Државно правобранителство Куманово


Драган Јовановски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Државен правобранител > Државно правобранителство Прилеп


Киро Северкоски [04 јануари, 2022]

Каталози