Последно ажурирање: 25 јануари, 2020
Вкупно 13320 податочни сетови

Државна комисија за спречување корупција > Анкетни листови


Активни [25 јануари, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > НУ Археолошки музеј на Република Северна Македонија


Славица Бабамова Јаниќ [25 јануари, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ОСМУ „Д-р Јован Калаузи“ - Битола


Наташа Илиева [25 јануари, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ОУ Григор Прличев


Ивана Маховска Шикалеска [25 јануари, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Центар за стручно образование и обука


Ардијана Исахи Палоши [25 јануари, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Претседател > Виш управен суд


Анита Данилова [25 јануари, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Проректор > Универзитет во Тетово


Насер Раими [25 јануари, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Главен државен ревизор > Државен завод за ревизија


Максим Ацевски [25 јануари, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Главен оперативен директор > Развојна Банка на Северна Македонија


Фарук Исмаили [25 јануари, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Градоначалник > Општина Новаци


Љубе Кузманоски [25 јануари, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Факултет за драмски уметности


Мими Таневска- Србиновска [25 јануари, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Фармацевтски факултет


Светлана Кулеванова [25 јануари, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер


Пламенка Бојчева [25 јануари, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија


Љупчо Довичински [25 јануари, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Биро за јавни набавки


Армир Садики [25 јануари, 2020]

Каталози