Последно ажурирање: 25 октомври, 2019
Вкупно 13067 податочни сетови

Државна комисија за спречување корупција > Анкетни листови


Активни [25 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Декан > Економски Факултет - Универзитет во Тетово


Брикенд Азири [25 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Здравствен дом Радовиш


Лимонка Илиевска [25 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза


Арбен Љабеништа [25 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и ТБЦ “Лешок“


Исмаил Ваити [25 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести


Ридван Ибраими [25 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈКП Комуналец - Крива Паланка


Миле Марковски [25 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Медицински директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања


Саша Јовановска Мишевска [25 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Медицински директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за уво, грло и нос


Јане Нетковски [25 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Факултет за музичка уметност - Скопје


Живко Фирфов [25 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ


Илир Хасани [25 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Скопје


Наташа Станојевиќ [25 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Дом на култура “Драги Тозија“ Ресен


Васко Василевски [25 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Управа за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во РМ


Менфи Илјази [25 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Државен правобранител > Државно правобранителство Скопје


Јане Јанкуловски [25 октомври, 2019]

Каталози