Последно ажурирање: 06 декември, 2019
Вкупно 13169 податочни сетови

Државна комисија за спречување корупција > Анкетни листови


Активни [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Декан > Факултет за информатички и комуникациски технологии Универзитет Св.Климент Охридски Битола


Андријана Боцевска [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Здравствен дом Гостивар


Јамин Синани [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Здравствен дом Пробиштип


Татјана Сенева [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија


Насер Муареми [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈКП Водовод Битола


Горан Козаров [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈКП Долнени


Милаим Адеми [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈКП Комуналец Свети Николе


Александар Давитков [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈОУДГ „Весело Штркче“


Весна Пачешкоска [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈП за комунални дејности и инфраструктура - Кратово


Влатко Спировски [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈУ Центар за социјална работа Виница


Драгица Ристовска [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈУДГ Виножито


Светлана Матеска Трпеска [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Институт за Фолклор „ Марко Цепенков“


Ермис Лафазановски [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > КПД Затвор Штип


Мики Тодоров [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > МЈП “Проаква“ - Струга


Светозар Стефановиќ [06 декември, 2019]

Каталози