Последно ажурирање: 02 септември, 2018
Вкупно 11662 податочни сетови

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на РМ во Бугарија


Марјан Ѓорчев [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на РМ во Кралството Норвешка


Серџим Мухамед [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на РМ во Соединети Американски Држави


Васко Наумовски [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Анкетни листови


Активни [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Амбасадор > Амбасада на РМ во Црна Гора


Михајло Трпкоски [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Геронтолошки завод “13 Ноември“


Салија Љатиф Петрушовска [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Здравствен дом Кратово


Мирјанка Ефремова [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Здравствен дом Ресен


Сања Андоновска [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Универзитетски институт за позитрон – емисионска томографија


Ана Угриноска [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар „Св. Пантелејмон“ Скопје


Амела Цана [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Центар за јавно здравје Битола


Елизабета Крстева [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Државен Испитен Центар


Лидија Ѓошевска [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Државен инспекторат за градежништво и урбанизам


Димитар Гакев [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Државен пазарен инспекторат


Зоран Маџовски [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Институт за акредитација


Теодор Шутаров [02 септември, 2018]

Каталози