Последно ажурирање: 25 октомври, 2020
Вкупно 13779 податочни сетови

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > ОУ „Крсте П. Мисирков“ - с.Бистрица


Слободанка Тасевска [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Анкетни листови


Активни [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Декан > Технолошко металуршки факултет Скопје


Јадранка Блажевска Гилев [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Здравствен дом Берово


Валентина Габер [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Здравствен дом Струмица


Љубица Митева [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Здравствен дом „д-р Хаим Абраванел“- Битола


Весна Спиркоска [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Клиничка болница - Тетово


Фљорин Бесими [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина “13 Ноември“ Скопје


Салија Љатиф Петрушовска [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Специјализирана болница за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања


Елена Коваческа Башуроска [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Центар за јавно здравје - Скопје


Александар Стојанов [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈКП Водовод Битола


Горан Козаров [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Јавна установа за деца - Детска градинка „Детска радост“ - Скопје


Лидија Спасеска [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Агенција за вработување на РСМ


Билјана Јовановска [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството


Елгафар Јусуфи [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Библиотека Страшо Пинџур Неготино


Виолета Панова [25 октомври, 2020]

Каталози