Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за внатрешни работи


Магдалена Несторовска [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за животна средина и просторно планирање


Ана Петровска [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство


Нефрус Челику [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за информатичко општество и администрација


Јахи Јахија [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за култура


Валмир Азири [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за надворешни работи


Виктор Димовски [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за образование и наука


Енвер Хусејин [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за одбрана


Драган Николиќ [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците


Лирим Шабани [25 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за правда


Фатон Сељами [07 февруари, 2019]

Зулфи Адили [29 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за транспорт и врски


Зоран Маневски [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за труд и социјална политика


Јованка Тренчевска [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за финансии


Јулијана Петановска [15 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Секретаријат за европски прашања


Габер Калинка [02 септември, 2018]

Каталози