Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за внатрешни работи


Магдалена Несторовска [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство


Нефрус Челику [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за информатичко општество и администрација


Адем Авзиу [03 јануари, 2020]

Јахи Јахија [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за култура


Валмир Азири [25 јануари, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за локална самоуправа


Кирил Парталов [25 октомври, 2020]

Лирим Шабани [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за надворешни работи


Зоран Попов [06 декември, 2019]

Виктор Димовски [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за одбрана


Драган Николиќ [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците


Лирим Шабани [25 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за правда


Фатон Сељами [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за транспорт и врски


Митко Трајчулески [25 октомври, 2020]

Зоран Маневски [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за финансии


Јулијана Петановска [28 април, 2020]

Каталози