Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Заменик основен јавен обвинител

Државна комисија за спречување корупција > Заменик основен јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Велес


Ивица Ефремов [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик основен јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Дебар


Петко Василевски [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик основен јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Кавадарци


Елизабета Мишева-Јорданова [10 мај, 2018]

Митко Атанасовски [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик основен јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Кичево


Менка Јаневска [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик основен јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Кочани


Серафим Јанев [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик основен јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Куманово


Драган Арсовски [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик основен јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Прилеп


Мимоза Мрмеска [03 април, 2016]

Симеон Цанески [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик основен јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Скопје


Драган Димитриевски [03 април, 2016]

Сашо Рајчев [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик основен јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Струмица


Митко Ќучков [03 април, 2016]

Каталози