Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Заменик јавен обвинител

Државна комисија за спречување корупција > Заменик јавен обвинител > Јавно обвинителство на Република Македонија


Воислав Гавровски [03 април, 2016]

Љубомир Јовески [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик јавен обвинител > Вишо јавно обвинителство Битола


Лена Секуловска [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик јавен обвинител > ОЈО за гонење на организиран криминал и корупција


Гордана Ѓешковска [03 април, 2016]

Јован Илиевски [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Берово


Кирил Димитровски [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Охрид


Никола Довлев [15 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Штип


Татјана Кацарова [03 април, 2016]

Каталози