Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет > Агенција за супервизија на капитално, финансиско, пензиско осигурување (МАПАС)


Максуд Али [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет > Институт за акредитација


Елјеса Јонузи [03 јануари, 2020]

Асим Даил [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет > Општина Битола


Валентин Груевски [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет > Општина Богданци


Драгица Ѓовачанова [29 март, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет > Општина Валандово


Владимир Марков [29 март, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет > Општина Велес


Душко Петров [25 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет > Општина Виница


Тони Велков [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет > Општина Градско


Александар Јорданов [29 март, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет > Општина Илинден


Александар Георгиевски [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет > Општина Кочани


Томе Солевски [03 јануари, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет > Општина Македонски Брод


Драган Цветаноски [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет > Општина Новаци


Наумче Смилевски [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет > Општина Ранковце


Горан Младеновски [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет > Општина Сарај


Решат Рамадани [10 мај, 2018]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Претседател на совет

Општина Арачиново

Општина Вевчани

Општина Кочани

Општина Кратово

Институт за акредитација

Општина Росоман

Општина Маврово и Ростуше

Општина Старо Нагоричане

Општина Македонски Брод

Општина Теарце

Општина Центар

Општина Ранковце

Општина Македонска Каменица

Општина Карбинци

Општина Струга

Општина Радовиш

Општина Богданци

Општина Демир Капија

ЈКП „Скопска Црна Гора“

Агенција за супервизија на капитално, финансиско, пензиско осигурување (МАПАС)

Општина Дојран

Општина Ново Село

Општина Прилеп

Општина Конче

Општина Свети Николе

Совет на јавни обвинители на РМ

Општина Лозово

Општина Боговиње

Општина Демир Хисар

Општина Јегуновце

Општина Ресен

Општина Дебар

Општина Кривогаштани

Општина Виница

Општина Кисела Вода

Општина Чаир

Општина Струмица

Општина Велес

Општина Делчево

Општина Сопиште

Општина Карпош

Општина Бутел

Општина Илинден

Општина Желино

Општина Берово

Општина Центар Жупа

Општина Липково

Општина Гази Баба

Општина Пласница

Општина Валандово

Општина Битола

Општина Сарај

Општина Василево

Општина Градско

Општина Новаци

Општина Кичево

Општина Пробиштип

Општина Шуто Оризари

Општина Аеродром

Општина Крива Паланка

Центар за стручно образование и обука

Општина Охрид

Општина Штип

Агенција за супервизија на осигурување

Општина Пехчево