Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет > Агенција за супервизија на капитално, финансиско, пензиско осигурување (МАПАС)


Максуд Али [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет > Институт за акредитација


Павле Секуловски [04 јануари, 2022]

Елјеса Јонузи [03 јануари, 2020]

Асим Даил [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет > Општина Аеродром


Дејан Митески [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет > Општина Арачиново


Сејди Небија [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет > Општина Битола


Валентин Груевски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет > Општина Велес


Душко Петров [25 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет > Општина Виница


Ацо Ѓорѓиевски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет > Општина Гевгелија


Тодор Ристов [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет > Општина Делчево


Гоце Попов [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет > Општина Кавадарци


Стојанчо Рамов [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет > Општина Кочани


Томе Солевски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет > Општина Крива Паланка


Изабела Павловска [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет > Општина Липково


Зекирија Шахини [04 јануари, 2022]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Претседател на совет

Општина Арачиново

Општина Вевчани

Општина Кочани

Општина Кратово

Институт за акредитација

Општина Росоман

Општина Маврово и Ростуше

Општина Старо Нагоричане

Општина Македонски Брод

Општина Теарце

Општина Центар

Општина Ранковце

Општина Македонска Каменица

Општина Карбинци

Општина Струга

Општина Радовиш

Општина Богданци

Општина Демир Капија

ЈКП „Скопска Црна Гора“

Агенција за супервизија на капитално, финансиско, пензиско осигурување (МАПАС)

Општина Дојран

Општина Гевгелија

Општина Пехчево

Општина Конче

Општина Свети Николе

Совет на јавни обвинители на РМ

Општина Лозово

Општина Боговиње

Општина Демир Хисар

Општина Јегуновце

Општина Ресен

Општина Дебар

Општина Кривогаштани

Општина Виница

Општина Кисела Вода

Општина Чаир

Општина Струмица

Општина Велес

Општина Делчево

Општина Сопиште

Општина Карпош

Општина Бутел

Општина Илинден

Општина Желино

Општина Берово

Општина Центар Жупа

Општина Липково

Општина Гази Баба

Општина Пласница

Општина Валандово

Општина Битола

Општина Ново Село

Општина Сарај

Општина Василево

Центар за стручно образование и обука

Општина Градско

Општина Кавадарци

Општина Кичево

Општина Пробиштип

Општина Шуто Оризари

Општина Аеродром

Општина Крива Паланка

Општина Прилеп

Општина Охрид

Општина Штип

Агенција за супервизија на осигурување

Општина Новаци