Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет > Агенција за супервизија на капитално, финансиско, пензиско осигурување (МАПАС)


Максуд Али [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет > Општина Јегуновце


Орхан Сабрии [29 март, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет > Општина Битола


Валентин Груевски [29 март, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет > Општина Богданци


Драгица Ѓовачанова [29 март, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет > Општина Валандово


Владимир Марков [29 март, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет > Општина Виница


Тони Велков [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет > Општина Градско


Александар Јорданов [29 март, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет > Општина Демир Капија


Ивана Лазова [29 март, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет > Општина Илинден


Александар Георгиевски [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет > Општина Кочани


Томе Солевски [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет > Општина Липково


Љејља Исени [29 март, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет > Општина Македонски Брод


Драган Цветаноски [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет > Општина Новаци


Наумче Смилевски [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет > Општина Ранковце


Горан Младеновски [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на совет > Општина Сарај


Решат Рамадани [10 мај, 2018]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Претседател на совет

Општина Арачиново

Општина Вевчани

Општина Кичево

Општина Кратово

Општина Росоман

Општина Маврово и Ростуше

Општина Старо Нагоричане

Општина Македонски Брод

Општина Теарце

Општина Центар

Општина Македонска Каменица

Општина Карбинци

Општина Струга

Општина Липково

Општина Богданци

Општина Демир Капија

ЈКП „Скопска Црна Гора“

Агенција за супервизија на капитално, финансиско, пензиско осигурување (МАПАС)

Општина Дојран

Општина Делчево

Општина Прилеп

Општина Кривогаштани

Општина Конче

Општина Свети Николе

Општина Лозово

Општина Боговиње

Општина Јегуновце

Општина Ресен

Општина Дебар

Општина Битола

Општина Виница

Совет на јавни обвинители на РМ

Општина Чаир

Општина Сопиште

Општина Велес

Општина Ново Село

Општина Струмица

Општина Карпош

Општина Крива Паланка

Општина Бутел

Општина Илинден

Општина Желино

Општина Берово

Општина Василево

Општина Радовиш

Општина Гази Баба

Општина Пласница

Општина Валандово

Општина Пехчево

Општина Сарај

Општина Центар Жупа

Општина Градско

Општина Новаци

Општина Кочани

Општина Пробиштип

Општина Шуто Оризари

Општина Аеродром

Општина Ранковце

Општина Демир Хисар

Центар за стручно образование и обука

Општина Охрид

Општина Штип

Агенција за супервизија на осигурување

Општина Кисела Вода