Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Продекан

Државна комисија за спречување корупција > Продекан > Технолошко технички факултет - УГД Штип


Дарко Андроников [25 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Продекан > УКИМ Филолошки факултет „Блаже Конески“ Скопје


Осман Емин [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Продекан > Универзитет „Мајка Тереза“ - Скопје


Олга Поповска [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Продекан > Факултет за драмски уметности


Горан Трпчевски [25 јануари, 2020]

Маја Стевановиќ [25 јануари, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Продекан > Факултет за информатички науки, Универзитет Мајка Тереза


Стојан Китанов [03 јануари, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Продекан > Факултет за музичка уметност - Скопје


Викторија Коларовска- Гмирја [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Продекан > Филолошки факултет Скопје


Ваљбона Тоска [25 октомври, 2020]

Маја Бојаџиевска [02 октомври, 2017]

Анастасија Ѓурчинова [19 ноември, 2016]

Јованка Лазаревска Станчевска [19 ноември, 2016]

Каталози