Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Ректор

Државна комисија за спречување корупција > Ректор > Државен универзитет во Тетово


Вулнет Амети [01 септември, 2019]

Агрон Река [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Ректор > Универзитет Гоце Делчев


Блажо Боев [02 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Ректор > Универзитет Св. Кирил и Методиј


Никола Јанкуловски [25 октомври, 2020]

Велимир Стојковски [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Ректор > Универзитет за информатички науки и технологии „Св.Апостол Павле“ - Охрид


Нинослав Марина [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Ректор > Универзитет „Мајка Тереза“ - Скопје


Азис Положани [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Ректор > Факултет за применети информатички технологии при Универзитет „Св.Апостол Павле“ - Охрид


Иван Бимбиловски [04 јануари, 2022]

Каталози