Каталог: Државна комисија за спречување корупција > посебен советник

Државна комисија за спречување корупција > посебен советник > Кабинет на Заменик претседателот на Владата на Р.Северна Македонија задожен за европски прашања


Мирослав Саздовски [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > посебен советник > Министерство за здравство


Бојана Атанасова [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > посебен советник > Министерство за информатичко општество и администрација


Ивана Стојановска [28 април, 2020]

Марија Петрушевска [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > посебен советник > Министерство за култура


Афан Елези [15 септември, 2019]

Фатон Фазлиу [15 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > посебен советник > Министерство за труд и социјална политика


Зорица Андреева [25 октомври, 2020]

Татјана Сугарева [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > посебен советник > Министерство за финансии


Александар Цветановски [28 април, 2020]

Анита Стамнова [28 април, 2020]

Магдалена Симоновска [25 јануари, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > посебен советник > Претседател на Република Северна Македонија


Бљерим Кољали [01 септември, 2019]

Гоце Карајанов [01 септември, 2019]

Тоше Зафиров [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > посебен советник > Секретаријат за европски прашања


Дрита Калиси [01 септември, 2019]

Каталози