Каталог: Државна комисија за спречување корупција > посебен советник

Државна комисија за спречување корупција > посебен советник > Кабинет на Заменик претседателот на Владата на Р.Северна Македонија задожен за европски прашања


Мирослав Саздовски [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > посебен советник > Кабинет на министер за здравство


Татијана Васиќ Бозаџиева [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > посебен советник > Министерство за здравство


Дритан Исмаили [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > посебен советник > Министерство за информатичко општество и администрација


Ивана Стојановска [28 април, 2020]

Марија Петрушевска [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > посебен советник > Министерство за транспорт и врски


Живко Спасески [04 јануари, 2022]

Катерина Рамбабова Мишева [04 јануари, 2022]

Милкица Димитрова [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > посебен советник > Министерство за труд и социјална политика


Зорица Андреева [25 октомври, 2020]

Татјана Сугарева [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > посебен советник > Министерство за финансии


Магдалена Симоновска [04 јануари, 2022]

Александар Цветановски [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > посебен советник > Секретаријат за европски прашања


Елена Пресилска [04 јануари, 2022]

Кристина Димовска [04 јануари, 2022]

Лепосава Огњаноска [04 јануари, 2022]

Каталози