Каталог: Отворени податоци .gov.mk (екстерни)

Отворени податоци .gov.mk (екстерни) > Министерство за здравство


Здравствени Установи кои вршат превентивни прегледи на работници [06 април, 2016]

Отворени податоци .gov.mk (екстерни) > Министерство за култура


Национален регистар на објекти кои се заштитно културно наследство [06 април, 2016]

Регистер со адреси од установи и фолклорни здруженија [06 април, 2016]

Установи во кои се одвива театарска дејност [06 април, 2016]

Отворени податоци .gov.mk (екстерни) > Министерство за труд и социјална политика


Адресар на детски градинки [06 април, 2016]

Адресар на детски одмаралишта [06 април, 2016]

Адресар на приватни детски градинки [06 април, 2016]

Вкупен број на корисници на права за месец декември 2012 година [06 април, 2016]

Детален преглед на број на лица по општини по состојба на попреченост [06 април, 2016]

Додаток за мобилност-исплата за декември 2013 година [06 април, 2016]

Додаток за слепило-декември 2013 година [06 април, 2016]

Квартален извештај за извршените инспекциски надзори и спроведени едукации во областа на социјалната заштита за периодот 1.1.2014 до 31.3.2014 година [06 април, 2016]

Квартален извештај за извршените инспекциски надзори и спроведени едукации во областа на социјалната заштита за периодот од 1.10.2012 до 31.12.2012 година [06 април, 2016]

Квартален извештај за извршените инспекциски надзори и спроведени едукации во областа на социјалната заштита за периодот од 1.10.2013 до 31.12.2013 година [06 април, 2016]

Квартален извештај за извршените инспекциски надзори и спроведени едукации во областа на социјалната заштита за периодот од 1.1.2012 до 31.3.2012 година [06 април, 2016]

Каталози