Фестим Халили

Историја

06 декември, 2019 4.18 KB csv 79b88b35233cd335384e634a3c82690f

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈП за железничка инфрастуктура „Железници на Р.Северна Македонија“

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Девизна штедна книшка, "EUR 7.567, 00", НЛБ Тутунска банка -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Трансакциона сметка, "денари 394.671, 00", НЛБ Тутунска банка континуирано, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна штедна книшка, "EUR 3.132, 00", НЛБ Тутунска банка континуирано, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна штедна книшка, "EUR 4.017, 00", Стопанска банка АД Скопје континурано, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска сметка, "174, 00", Стопанска банка -, - недал податок -

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска штедна книшка, "денари 1.642.000, 00", НЛБ Тутунска банка континуирано, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска штедна книшка, "денари 120.911, 00", Стопанска банка АД Скопје континуирано, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, "3.144.185, 00", Стопанска банка АД Скопје континуирано, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, -, Економике Банка - Р.Косово -, Стекнување на друг начин

Друг имот, Имот на родители, Приватна фирма Берлин Комерц Хартии од вредност, "1.200.000, 00 денари", , Стекнување на друг начин

Други приходи, Имот на брачен другар, Плата, "28.000, 00 денари", месечно,

Други приходи, Имот на брачен другар, Приходи за трето дете, "836.200, 00", месечно,

Други приходи, Имот на родители, Плата, "14.000, 00 денари", месечно,

Други приходи, Личен имот, Авторски права, променливо, годишно,

Други приходи, Личен имот, Авторски права, променливо, годишно,

Други приходи, Личен имот, Авторски права, променливо, месечно,

Други приходи, Личен имот, Консултантски услуги, променливо, годишно,

Недвижен имот, Имот на родители, Деловен простор, "9.000.000, 00 денари", 70 м2 Тетово - 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, "9.000.000, 00 денари", "3000 м2 с.Гајре, Тетово - 1/1", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа со двор, "12.000.000, 00 денари", 550 м2 Тетово - 1/1, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "160.000, 00 денари", Форд Фиеста 2004/2014, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "420.000, 00 денари", Шевролет Круз 2009/2009, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Имот на родители, Акции, "1.200.000, 00 денари", 100 -, Стекнување на друг начин