Даница Моневска Поповиќ

Историја

25 јануари, 2020 1.16 KB csv f5dc76add1816d1a851d8dfd70acff8b

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за максилофацијална хирургија

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Личен имот, Кредит, "400.000, 00 денари", 2017 2021,

Други приходи, Личен имот, хонорар, "120.920, 00", 03 до 12.2019,

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјоделско земјиште, "800.000, 00", 100 м2 - 2005 -, Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Куќа за одмор, "2.400.000, 00 денари", 55 м2 Маврово 2012 -, Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Куќа, "15.000.000, 00 денари", 220 м2 Скопје 2003 -, Стекнување со договор за градба

Побарувања, Личен имот, Недефинирани побарувања, "400.000, 00", 08.2017, - недал податок -

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "600.000, 00", Рено Клио 2016/2016, - недал податок -