Љубе Србиновски

Историја

03 април, 2016 781 B csv 092f95e48421c32e0e3479d4873799bb

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Дом на културата “Илинден“ - Демир Хисар

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=4...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, недал податок, Куќа, "1.000.000, 00 денари", 100 м2 Демир Хисар 1998 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, недал податок, Овошна градина, "350.000, 00 денари", "5.000 м2 Суводолица, Демир Хисар 2000 -", Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, недал податок, Други превозни средства, "1.200.000, 00 денари", Камион МАН 19/463 1987/2003, Стекнување со договор за купопродажба