Трипун Танушески

Историја

03 април, 2016 919 B csv b1d4d1ce55d28ab29d67579992d0c14d

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Заменик Народен правобранител > Народен правобранител

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=6...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна штедна книшка, "EUR 2.700, 00", Комерцијална банка -, - недал податок -

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, "денари30.000, 00", Комерцијална банка -, - недал податок -

Побарувања, Личен имот, Судска пресуда, "4.500, 00 евра", -, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, нема податок, Алфа Ромео 155 1.7 1994/-, - недал податок -

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "100, 00 ДМ", 152 -, - недал податок -