Томислав Бошковски

Историја

03 април, 2016 2.52 KB csv ed0a23253655b266505d2d72caec7696

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Председател > Основен суд Тетово

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, , Тетовска банка, - недал податок -

Друг имот, Заеднички имот, средства во готово, "5.700, 00 евра", , - недал податок -

Друг имот, Имот на родители, средства во готово, "15.000, 00 евра", , - недал податок -

Недвижен имот, Имот на родители, Деловен простор, "50.000, 00 евра", 40 м2 Тетово, - недал податок -

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, "5.000, 00 евра", 1.789 м2, - недал податок -

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа со двор, "100.000, 00 евра", 127 м2 со 270 м2 Тетово, - недал податок -

Недвижен имот, Личен имот, Деловен простор, -, 60.66 м2 Тетово 2010 1/2 идеален дел, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, -, 12 м2 Тетово 2010 1/2 идеален дел, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, -, 79 м2 Тетово 2010 1/2 идеален дел, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, -, 1308 м2 Тетово 2010 1/2 идеален дел од 2/10, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, -, 1789 м2 Тетово 2010 1/2 идеален дел, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Заеднички имот, Благородни метали, "1.500, 00 евра", златен накит /, - недал податок -

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Благородни метали, "3.000, 00 евра", златен накит /, - недал податок -

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "2.000, 00 евра", рено 18 1984/, - недал податок -

Подвижен имот, Личен имот, Оружје, -, "Пиштол ТТ калибар 7, 62 мм -/2010", Стекнување со наследство