Ајсел Зејноска

Историја

25 јануари, 2020 829 B csv fa6c73f08407a95cfcb427c685064788

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈЗУ Здравствен дом- Охрид

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Имот на брачен другар, Кредит, "462.000, 00", 2016 2026,

Долгови, недал податок, Кредит, "150.000, 00", 2019 2027,

Долгови, недал податок, Кредит, "31.000, 00", 2019 2022,

Долгови, недал податок, Кредит, "72.099, 00", 2019 2023,

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Куќа, "15.325.000, 00", 249 м2 Струга 2015 -, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "300.000, 00", Пежо 206 2006/2011, Стекнување со договор за купопродажба