Златко Перински

Историја

25 август, 2016 2.40 KB csv ac934153726292fe3f93a8fc2deab8e1 спореди
03 април, 2016 2.13 KB csv d3354a122828f368ba355d70c295cd2f

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Управител > Друштво за изградба, управувањеи издавање на повеќенаменска сала “Борис Трајковски“

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=9...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, - не дал податок -, "денари 315.000, 00", - -, Стекнување на друг начин

Долгови, Имот на родители, Кредит, "340.000, 00 денари", 2013 6 години,

Долгови, Личен имот, Кредит, "45.000, 00 евра", 2016 -,

Долгови, Личен имот, Кредит, "800.000, 00 денари", - -,

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјиште, "1.000.000, 00 денари", 693 м2 Скопје 2016 -, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "1.800.000, 00 денари", 80 м2 Лазарополе 2004 -, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "5.124.000, 00 денари", 84 м2 Скопје 1983 -, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "3.198.000, 00 денари", 52 м2 Скопје 2014 -, Стекнување со договор за подарок

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "250.000, 00 денари", Ланчиа Ипсилон -/-, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на родители, Моторни возила, "600.000, 00 денари", Алфа Ромео Мито 2009/2009, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "370.800, 00 денари", Ренаулт 2011/2015, Стекнување со договор за подарок

Хартии од вредност, Имот на родители, Акции, "618.000, 00 денари", 201 1998, Стекнување на друг начин

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "22.000, 00 денари", 7 2007, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "50.000, 00 денари", 167 2007, Стекнување со договор за купопродажба