Јован Деспотовски

Историја

06 март, 2018 4.84 KB csv 1f5d73b5b5183756ee5e5ace96537668

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Фонд за иновации и технолошки развој

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Девизен депозит, "450.000, 00", Комерцијална банка 2005, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Денарски депозит, "денари 650.000, 00", Комерцијална банка 2005, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на деца, Девизен депозит, "95.000, 00", Комерцијална банка 2007, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на деца, Денарски депозит, "денари 35.000, 00", Комерцијална банка 2010, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на деца, Денарски депозит, "денари 80.000, 00", Комерцијална банка 2007, Стекнување на друг начин

Долгови, Имот на брачен другар, Лизинг, "900.000, 00 денари", / 2022,

Долгови, Личен имот, Заем, "1.500.000, 00 денари", 2010 2025,

Долгови, Личен имот, Кредит, "7.200.000, 00 денари", 2011 2041,

Долгови, Личен имот, Лизинг, "1.300.000, 00 денари", / 2020,

Други приходи, Личен имот, Рента, "90.000, 00 денари", 2016-2021,

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Двор, "500.000, 00 денари", 1.868 м2 Скопје 2007 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Згради во останато стопанство, "150.000, 00 денари", 316 м2 Гостивар 2011 1/2, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјоделско земјиште, "500.000, 00 денари", 824 м2 Скопје 2005 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Деловен простор, "450.000, 00 денари", 29 м2 Скопје 2003 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Згради во останато стопанство, "250.000, 00 денари", 16 м2 Скопје 2005 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Згради во останато стопанство, "450.000, 00 денари", 29 м2 Скопје 2003 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "300.000, 00 денари", 133 м2 Крушево 2012 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "6.500.000, 00 денари", 150 м2 Скопје 2011 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "1.000.000, 00 денари", 41 м2 Скопје / 5/6, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "1.200.000, 00 денари", 64 м2 Скопје / 5/6, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "1.800.000, 00 денари", 45 м2 Скопје 2003 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Побарувања, Имот на брачен другар, Побарување по основ на право на градба, "3.000.000, 00 денари", 2012, Стекнување со договор за градба

Побарувања, Личен имот, Побарување по основ на наследство, /, 2012, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "300.000, 00 денари", Голф 5 2009/2014, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "150.000, 00 денари", / 2008, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "150.000, 00 денари", / 2008, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "75.000, 00 денари", / 2008, Стекнување со договор за купопродажба