Марина Обадиќ

Историја

03 април, 2016 1.24 KB csv 368de184cad0081becc4d3733f930941

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Заменик Народен правобранител > Народен правобранител

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Орочен девизен депозит, "EUR 500, 00", Тетекс кредитна банка -, - недал податок -

Банкарски депозити, Личен имот, Орочен девизен депозит, "EUR 270, 00", Тетекс кредитна банка -, - недал податок -

Банкарски депозити, Личен имот, Орочен девизен депозит, "EUR 900, 00", Комерцијална банка -, - недал податок -

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "100.000, 00 евра", 150 м2 Тетово - -, - недал податок -

Подвижен имот, Имот на родители, Моторни возила, "1.000, 00 евра", Застава 101 -/-, - недал податок -

Хартии од вредност, Имот на брачен другар, Акции, "35.000, 00 евра", 700 -, - недал податок -

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "500, 00 евра", 33 -, - недал податок -