Константин Василевски

Историја

20 јули, 2017 3.15 KB csv 4db5f3b12a90529fd47982ad7d71eb40

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ООУ „Невена Георгиева Дуња“ - Скопје

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Имот на брачен другар, Кредит, "957.900, 00 денари", 2015 48 месеци,

Долгови, Имот на родители, Кредит, "120.600, 00 денари", 2015 36 месеци,

Долгови, Имот на родители, Кредит, "237.600, 00 денари", 2014 36 месеци,

Долгови, Личен имот, Кредит, "200.000, 00 денари", 2016 84 месеци,

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, -, 56 м2 Македонска каменица 2015 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, "1.141.000, 00 денари", "81, 50 м2 Скопје 1997 1/1", Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, "114.600, 00 денари", 191 м2 село Горно Соње 2005 1/5, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, "131.400, 00 денари", 219 м2 село Горно Соње 2005 1/5, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, "144.400, 00 денари", 240 м2 село Горно Соње 2005 1/5, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, "189.600, 00 денари", 316 м2 село Горно Соње 2005 1/5, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, "190.200, 00 денари", 317 м2 село Горно Соње 2005 1/5, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, "211.200, 00 денари", 352 м2 село Горно Соње 2005 1/5, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, "315.600, 00 денари", 526 м2 село Горно Соње 2005 1/5, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, "92.675, 00 денари", 1.685 м2 село Пагаруша 1977 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа за одмор, -, 92 м2 село Пагаруша 1977 1/1, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "6.568.500, 00 денари", 85 м2 + 47 м2 Скопје 1997 1/1, Стекнување со договор за градба

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, -, КИА Спортаж 2015/2015, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, -, Шевролет Авео 2007/2007, Стекнување на друг начин