Александар Ивановски

Историја

01 септември, 2019 1.74 KB csv c7d0b3175b5156647f0c089b9b261d6e

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ООУ Даме Груев - с. Ерџелија, Свети Николе

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Друг имот, Имот на родители, кујна, "180.000, 00", , Стекнување со договор за градба

Друг имот, Личен имот, крави, "600.000, 00", , Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјиште, "240.000, 00", "23, 386 м2 с. Буриловци / /", Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "2.000.000, 00", 103 м2 с. Мустафино / /, - недал податок -

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "850.000, 00", / / / /, Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Имот на родители, Хангар, "300.000, 00", / / / /, Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Имот на родители, Штала, "120.000, 00", / / / /, Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "24.000, 00", 8 ара / / /, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Други превозни средства, "125.000, 00", трактор мф-65 //2017, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "120.000, 00", пасат тди 1998/2010, Стекнување со договор за купопродажба