Александар Младеновски

Историја

29 октомври, 2017 2.15 KB csv 848e46567151e003220532bb40fc753e

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Дирекција за технолошки индустриски развојни зони

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Депозит, "денари 70.000, 00", Тутунска банка 2016, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на родители, Депозит, "EUR 19.000, 00", Комерцијална банка 2016, Стекнување со наследство

Банкарски депозити, Имот на родители, Депозит, "USD 3.000, 00", Еуростандард банка 2007, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Депозит, "денари 100.000, 00", Тутунска банка 2016, Стекнување на друг начин

Долгови, Личен имот, Кредитна картичка, "42.000, 00 денари", револвинг револвинг,

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа за одмор, "11.500.000, 00 денари", "235 м2 село Велестово, Охрид 2013 -", Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "26.000.000, 00 денари", 492 м2 Скопје 2003 -, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Имот на родители, Благородни метали, "400.000, 00 денари", Накит -/-, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Имот на родители, Моторни возила, "450.000, 00 денари", Мерцедес Ц230 2005/2005, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на родители, Уметнички и колекционерски предмети, "2.000.000, 00 денари", Уметнички слики -/-, Стекнување на друг начин

Хартии од вредност, Имот на родители, Удели, "26.855.500, 00 денари", 100% 2001, Стекнување на друг начин