Светлана Матеска Трпеска

Историја

06 декември, 2019 1.36 KB csv ad99e225d14b4bab29e7460b149b12c8

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈУДГ Виножито

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Штеден влог, "146.000, 00", Комерцијална банка 15.11.2011, Стекнување на друг начин

Долгови, Имот на брачен другар, Дебитна картичка, "40.500, 00", - 2022,

Долгови, Имот на брачен другар, Дебитна картичка, "62.700, 00", - 2022,

Долгови, Личен имот, Дозволено пречекорување на трансакциска сметка, "20.000, 00", 2013 2021,

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "1.000.000, 00", 87 м2 Скопје 2017 1/1, Стекнување со наследство

Побарувања, Личен имот, побарување по однос надомест на штета, "1.086.561, 00", 18.05.2017, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Личен имот, Благородни метали, "200.000, 00", злато -/2006, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "123.000, 00", Suzuki Sx4 2009/2019, Стекнување со договор за купопродажба