Сашо Велјановски

Историја

03 април, 2016 521 B csv 37b43a17db91e0fe2b6967a9494d8d94

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на РМ во Естонија

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=8...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "4.209.000, 00 денари", 69 м2 Скопје 2005 1/2, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "91.500, 00 денари", Фиат Уно 1998/1998, Стекнување со договор за купопродажба