Валентина Трајкоска

Историја

28 април, 2020 771 B csv 2f6e109700c01870aaabe04b9593fd8d

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ООУ Св. Климент Охридски - Делчево

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна штедна книшка, "3.600, 00 УСД", Комерцијална банка 2007, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна штедна книшка, "6.000, 00 ЕУР", Комерцијална банка 2011, Стекнување на друг начин

Долгови, Личен имот, Кредит, "240.000, 00", 2018 2021,

Недвижен имот, Личен имот, Лозје, "240.000, 00", 0.29 ха РСМ 2016 810/1, Стекнување со договор за подарок