Трајче Јовановски

Историја

04 јануари, 2022 2.49 KB csv 25fcaa7a117925ca66427d419b3a9a06

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Член на комисија > Влада на Република Северна Македонија

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=2...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Други приходи, Имот на брачен другар, хонорар, -, -,

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "1.500.000, 00", 43 м2 + 5 м2 + 4 м2 Скопје 2017 1/2, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Двор, -, 299 м2 Делчево 2008 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште под објект, -, 102 м2 Делчево 2008 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште под објект, -, 16 м2 Делчево 2008 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, -, 194 м2 Делчево 2011 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, -, 598 м2 Делчево 2008 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, -, 184 м2 Делчево 2008 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Ливада, -, 353 м2 Делчево 2011 5/36, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Овошна градина, -, 695 м2 Делчево 2008 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Пасиште, -, 63 м2 Делчево 2009 1/5, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "1.500.000, 00", 43 м2 + 5 м2 + 4 м2 Скопје 2017 1/2, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Шума, -, 10294 м2 Делчево 2009 5/36, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Шума, -, 41123 м2 Делчево 2009 5/36, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Шума, -, 41124 м2 Делчево 2009 5/36, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Шума, -, 8682 м2 Делчево 2009 5/36, Стекнување со наследство