Костадин Богданов

Историја

03 април, 2016 1.87 KB csv 6ec68dbc70d50371aa1e0023cb3901d0

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор - владин агент > Биро за застапување на РМ пред Европскиот суд за човекови права

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=9...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска штедна книшка, "120.000, 00 денари", НЛБ Тутунска банка -, Стекнување на друг начин

Долгови, Имот на сестра, Кредит, "2.000.000, 00 денари", 2013 20 години,

Други приходи, Имот на родители, Дивиденда, -, Континуирано,

Други приходи, Личен имот, Дивиденда, -, Континуирано,

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "6.000.000, 00 денари", 78 м2 Скопје 1982 -, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на сестра, Стан, "3.800.000, 00 денари", 49м2 Скопје 2013 -, Стекнување со договор за купопродажба

Побарувања, Личен имот, Побарување по основ на даден заем, "3.000.000, 00 денари", 2010, Стекнување на друг начин

Побарувања, Личен имот, Побарување по основ на даден заем, "4.050.000, 00 денари", 2009, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Имот на родители, Моторни возила, "420.000, 00 денари", Опел Астра 2008/2008, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Имот на родители, Акции, "6.320.000, 00 денари", - 2012, Стекнување на друг начин

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "6.870.000, 00 денари", - 2009, Стекнување на друг начин