Александар Стојкоски

Историја

03 април, 2016 894 B csv 02b0a01ad0e39025e65da7afcf94e9d7

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор за економски и финансиски работи > Македонски железници транспорт АД

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Девизен депозит, "EUR 3.300, 00", Комерцијална банка 2002, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "3.382.500, 00 денари", 57 м2 Скопје 1991 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "184.500, 00 денари", БМВ 318 и 1998/2014, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Имот на брачен другар, Акции, "156.000, 00 денари", 52 2007, Стекнување со договор за купопродажба