Весна Босиљанова

Историја

03 април, 2016 2.43 KB csv e70133175caa5b63eb9fd07577d7431f

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈУДГ,,БУБА МАРА,,ОА Скопје

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=8...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Трансакциона сметка, "денари 58.000, 00", Стопанска банка 2014, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на деца, Трансакциона сметка, "денари 40.000, 00", НЛБ Тутунска банка АД Скопје 2014, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, "денари 20.000, 00", НЛБ Тутунска банка - Скопје 2014, Стекнување на друг начин

Долгови, Заеднички имот, Кредит, "16.299, 70 евра", 2005 15 години,

Долгови, Имот на брачен другар, Кредит, "308.856, 00 денари", 2013 2 години,

Долгови, Имот на брачен другар, Кредитна картичка, "10.000, 00 денари", - -,

Долгови, Имот на брачен другар, Кредитна картичка, "30.000, 00 денари", - -,

Долгови, Личен имот, Кредитна картичка, "5.000, 00 денари", - -,

Друг имот, Заеднички имот, Средства во готово, "246.000, 00 денари", , Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "3.659.250, 00 денари", 70 м2 Скопје 2004 -, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "4.040.550, 00 денари", 73 м2 Скопје 1992 -, Стекнување со договор за купопродажба

Побарувања, Заеднички имот, Побарување по основ на даден заем, "246.000, 00 денари", 2002, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Заеднички имот, Благородни метали, "123.000, 00 денари", Накит -/-, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "123.000, 00 денари", Цитроен Ксара 1.9Д 1998/2001, Стекнување со договор за купопродажба