Тихо Петрески

Историја

10 мај, 2017 7.17 KB csv f0de3ef2609bcdab52cd64da52b5cf29 спореди
03 април, 2016 6.23 KB csv a0bcdb1edb3bb8e69505978c2cb66705

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈКП “Сопиште“

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=4...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска штедна книшка, "денари 100.000, 00", Стопанска банка АД Скопје -, Стекнување со наследство

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска штедна книшка, "денари 300.000, 00", НЛБ Тутунска банка -, Стекнување со наследство

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска штедна книшка, "денари 800.000, 00", Стопанска банка АД Скопје 2007, Стекнување со наследство

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска штедна книшка, "денари 801.000, 00", Комерцијална банка АД Скопје 2007, Стекнување со наследство

Долгови, Личен имот, Кредит, "200.000, 00 денари", - -,

Недвижен имот, Имот на родители, Градежно земјиште, "2.500.000, 00 денари", "405 м2 село Долно Соње, Скопје 1995 -", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Градежно земјиште, "220.000, 00 денари", "568 м2 село Здуње, Македонски Брод 2007 -", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Градежно земјиште, "5.000.000, 00 денари", "2.727 м2 село Долно Соње, Скопје 1995 -", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Градежно земјиште, "520.000, 00 денари", "844 м2 село Здуње, Македонски Брод 2007 -", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Градежно земјиште, "600.000, 00 денари", "1.015 м2 село Долно Соње, Скопје 1995 -", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Градежно земјиште, "65.000, 00 денари", "105 м2 село Здуње, Македонски Брод 2007 -", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Градежно земјиште, "650.000, 00 денари", "1.181 м2 село Долно Соње, Скопје 1995 -", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Градежно земјиште, "85.000, 00 денари", "132 м2 село Здуње, Македонски Брод 2007 -", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "1.250.000, 00 денари", "70 м2 село Здуње, Македонски Брод 2007 -", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Гаража, "850.000, 00 денари", "90 м2 Долно Соње, Скопје - -", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Градежно земјиште, "1.050.000, 00 денари", "1.723 м2 село Долно Соње, Скопје - -", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Градежно земјиште, "1.800.000, 00 денари", "4.172 м2 село Долно Соње, Скопје - -", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Градежно земјиште, "150.000, 00 денари", "471 м2 село Долно Соње, Скопје - -", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Градежно земјиште, "2.500.000, 00 денари", "4.051 м2 село Долно Соње, Скопје - -", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Градежно земјиште, "230.000, 00 денари", "742 м2 село Долно Соње, Скопје - -", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Градежно земјиште, "250.000, 00 денари", "412 м2 село Долно Соње, Скопје - -", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Градежно земјиште, "250.000, 00 денари", "820 м2 село Долно Соње, Скопје - -", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Градежно земјиште, "262.000, 00 денари", "218 м2 село Долно Соње, Скопје - -", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Градежно земјиште, "3.000.000, 00 денари", "3.208 м2 село Долно Соње, Скопје - -", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Градежно земјиште, "350.000, 00 денари", "1.139 м2 село Долно Соње, Скопје - -", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Градежно земјиште, "4.000.000, 00 денари", "3.318 м2 село Долно Соње, Скопје - -", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Градежно земјиште, "5.000.000, 00 денари", "2.694 м2 село Долно Соње, Скопје - -", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Градежно земјиште, "600.000, 00 денари", "1.004 м2 село Долно Соње, Скопје - -", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Градежно земјиште, "600.000, 00 денари", "1.061 м2 село Долно Соње, Скопје - -", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Градежно земјиште, "600.000, 00 денари", "2.164 м2 село Долно Соње, Скопје - -", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "4.000.000, 00 денари", "130 м2 Долно Соње, Скопје - -", Стекнување со наследство

Подвижен имот, Личен имот, Машини и друга опрема, "450.000, 00 денари", Трактор ИМТ 539 1993/2003, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "180.000, 00 денари", Опел Астра 1995/2001, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "750.000, 00 денари", Фолксваген Голф 2007/2007, Стекнување со договор за купопродажба