Ордан Чукалиев

Историја

04 јануари, 2022 3.97 KB csv 177034ce4e0503d6366c1058aa6691c1

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Проректор > Универзитет Св. Кирил и Методиј

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=2...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Девизна штедна книшка, "1.100, 00 ЕУР", НЛБ Тутунска банка 2014, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Девизна штедна книшка, "900, 00 ЕУР", Халк Банка 2017, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Денарска штедна книшка, "133.000, 00", Халк Банка 2019, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизен депозит, "1.060, 00 УСД", Комерцијална банка 2014, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизен депозит, "20.430, 00 ЕУР", НЛБ Тутунска банка 2018, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, "207.000, 00", Комерцијална банка 2020, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, "445.000, 00", НЛБ Тутунска банка 2020, Стекнување на друг начин

Долгови, Личен имот, Кредит, "600.000, 00", 2016 2021,

Други приходи, Личен имот, Дивиденда, "12.600, 00", август,

Други приходи, Личен имот, Дивиденда, "24.750, 00", април,

Други приходи, Личен имот, Консултантски договор, "720.000, 00", месечно (до 03/2021),

Други приходи, Личен имот, Проектни активности, "500.000, 00", периодично (12/2022),

Недвижен имот, Заеднички имот, Деловен простор, "821.660, 00", 10 м2 Скопје 2001 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Заеднички имот, Земјоделско земјиште, "360.000, 00", 2870 м2 Гевгелија 2001 1/2, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, "550.000, 00", 598 м2 Долно Соње 2006 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Куќа за одмор, "1.200.000, 00", 30 м2 Охрид 2002 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Куќа за одмор, "600.000, 00", 61 м2 Долно Соње 2006 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "3.700.000, 00", 64 м2 Скопје 2013 1/1, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "100.000, 00", Мерцедес 190 Е 1991/2016, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "230.000, 00", Форд Фокус 2007/2012, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "250.000, 00", Алфа Ромео 159 2007/2017, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "347.000, 00", 50 2005, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "495.000, 00", 7 2005, Стекнување со договор за купопродажба