Јордан Шијаков

Историја

04 јануари, 2022 4.62 KB csv 4ed0c907073c9a1f7b95f9d10aa59f0f

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на надзорен одбор > АД ТЕЦ “Неготино“

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=2...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Денарски депозит, "308.000, 00", Стопанска банка АД Скопје 2020, Стекнување со договор за купопродажба

Банкарски депозити, Личен имот, Девизен депозит, "109, 00 УСД", НЛБ Банка 2006, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизен депозит, "905, 00 ЕУР", Комерцијална банка АД Скопје 2020, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарски депозит, "200.920, 00", Стопанска Банка АД Скопје 2020, Стекнување со договор за купопродажба

Банкарски депозити, Личен имот, Денарски депозит, "200.920, 00", Стопанска Банка АД Скопје 2020, Стекнување со договор за купопродажба

Банкарски депозити, Личен имот, Денарски депозит, "40.776, 00", Стопански банка АД Скопје 2020-2021, Стекнување со договор за купопродажба

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, "131.990, 00", Стопанска Банка АД Скопје 2020, Стекнување со договор за купопродажба

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, "79.000, 00", Стопанска Банка АД Скопје 2020-2021, Стекнување на друг начин

Долгови, Личен имот, Кредит, "13.200, 00 денари", 2021 2021,

Долгови, Личен имот, Кредитна картичка, "24.500, 00 денари", 2021 2021,

Долгови, Личен имот, Кредитна картичка, "6.200, 00 денари", 2021 2021,

Други приходи, Личен имот, Надомест, "547.344, 00", 2017-2021,

Други приходи, Личен имот, дивиденда, "5.500, 00 денари", 2020,

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Двор, "50.000, 00", 119 м2 Кавадарци 2020 4/90, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Деловен простор, "1.320.000, 00", 15 м2 Неготино 2020 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјиште под објект, "95.000, 00", 224 м2 Неготино 2020 4/90, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјоделско земјиште, "400.000, 00", 15 м2 Неготино 2020 1/8, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјоделско земјиште, "800.000, 00", 6.879 м2 Кавадарци 2020 1/8, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Лозје, "2.500.000, 00", 5.159 м2 КО Неготино 2020 1/5, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "405.000, 00", 41 м2 Кавадарци 2020 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Шума, "400.000, 00 денари", 1.081 м2 Кавадарци 2020 1/8, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Помошни објекти, "120.000, 00 денари", 11 м2 Неготино 2016 1/1, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "2.100.000, 00 денари", 78 м2 Неготино 2005 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "178.350, 00", Фиат Линеа 2007/2020, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "100, 00 денари", 402 2006, Стекнување на друг начин

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "65, 54", 188 2011, Стекнување со договор за купопродажба