Татјана Стефаноска

Историја

04 јануари, 2022 1.56 KB csv b8153ac444f566a00bd90970a60ef538

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Член на одбор на директори > АД Тутунски комбинат Прилеп

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=2...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска платежна картичка, "297.000, 00", Комерцијална банка 2018, Стекнување со наследство

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска платежна картичка, "402.000, 00", НЛБ месечно, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Имот на деца, Стан, "3.386.332, 00 денари", 61 м2 Скопје 2018 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, "320.000, 00", 1609 Прилеп РСМ 2021 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, "5.570.000, 00", 4451 М2 Прилеп РСМ 2018 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "780.000, 00", 62 М2 Прилеп 2018 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "820.000, 00", 27 м2 Прилеп РСМ 2018 1/3, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Личен имот, Благородни метали, "300.000, 00", Накит ///, Стекнување со наследство

Хартии од вредност, Имот на деца, Акции, 6141, 735 2018, Стекнување со наследство