Александар Нацев

Историја

03 април, 2016 1.26 KB csv bee53d0777a4d7199fd55b6dfd2202fd

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Дирекција за безбедност на класифицирани информации

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=9...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, "166.481, 00 денари", Централна кооперативна банка 2015, Стекнување на друг начин

Долгови, Личен имот, Кредит, "2.687.611, 00 денари", 2012 20 години,

Долгови, Личен имот, Кредит, "322.574, 00 денари", 2014 6 години,

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјиште, -, 3.809 м2 Радовиш 2014 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Куќа, "1.634.841, 00 денари", 252 м2 Радовиш 2014 1/6, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "2.214.000, 00 денари", 42 м2 Скопје 2012 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "90.000, 00 денари", Хонда Шадов 1988/2011, Стекнување со договор за купопродажба