Љупчо Николовски

Историја

25 октомври, 2020 933 B csv 11a5334c6fa7dca1a702b4bddbd0dce5

Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна штедна книшка, "2.500, 00 USD + 47.240, 00 ЕУР", Комерцијална банка АД Скопје 30.03.2020, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "1.525.000, 00", - Крива Паланка - -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Стан со помошни простории, "922.500, 00", 33м2+5м2 Крива Паланка 2018 1/1, Стекнување со договор за подарок

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "796.425, 00", Ренаулт Клио 2017/2017, Стекнување со договор за купопродажба