Анета Ѓорѓијоска

Историја

29 октомври, 2017 3.13 KB csv a1c22e63e77022370730c703e45f3bdb

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ОУ Работнички универзитет „Крсте Мисирков“ - Кичево

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Имот на брачен другар, Кредит, "350.000, 00 денари", 2015 2023,

Долгови, Личен имот, Кредит, "27.198, 00 денари", 2017 2021,

Долгови, Личен имот, Кредит, "300.000, 00 денари", 2014 2021,

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Деловен простор, -, 85 м2 Кичево 2015 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјиште, -, 283 м2 Кичево 2015 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјоделско земјиште, -, 393 м2 село Прострање 2014 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Овошна градина, -, 344 м2 село Прострање 2014 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Помошни објекти, -, 27 м2 Кичево 2010 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, -, 20 м2 село Прострање 1999 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, -, 79 м2 Кичево 2010 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, помошни простории, -, 16 м2 село Прострање 1999 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, помошни простории, -, 79 м2 Кичево 2010 1/2, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Други превозни средства, -, Мотоцикл Хонда Даелим 1997/1998, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Други превозни средства, -, Четирицикл ЗИМ 350 1992/2016, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, -, Ланчиа Дедра 1996/2013, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, -, Опел Кадет 1977/2007, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Оружје, -, Ловна пушка Бајкал -/2010, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Оружје, -, Пушка Карабин -/2010, Стекнување со наследство