Елизабета Стефановска

Историја

01 септември, 2019 949 B csv 034ebd8249c9daa3d788ab1f944e8e84

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈОУДГ Детска радост - Гевгелија

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Личен имот, Кредит, "300.000, 00", 2019 2024,

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "604.200, 00", 1007 м2 Гевгелија 2015 1/2, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Лозје, "1.194.000, 00", 1990 м2 Гевгелија 2015 1/2, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "2.152.500, 00", 75 м2 Гевгелија 2015 1/2, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, градежно изградено земјиште, "22.200, 00", 37 м2 Гевгелија 2015 1/2, Стекнување со договор за подарок