Маја Ристовска

Историја

01 септември, 2019 10.07 KB csv 785a8dbb1764d57373fbe00daa0c89a1

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈОУДГ Росица Скопје

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Имот на родители, Кредит, "120.000, 00", 2017 2019,

Долгови, Имот на родители, Кредитна картичка, "14.000, 00", 2010 2020,

Други приходи, Имот на родители, Кирија од дуќан, "6.000, 00", месечно,

Недвижен имот, Имот на родители, Гаража, "28.000, 00", 13 м2 Ѓорче Петров 1996 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Градина, -, 139 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Градина, -, 219 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Градина, -, 65 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Градина, -, 89 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Двор, -, 500 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Деловен простор, "900.000, 00", 96 м2 Ѓорче Петров 1996 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, -, 1074 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, -, 112 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, -, 1667 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, -, 1702 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, -, 180 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, -, 2176 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, -, 2766 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, -, 2771 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, -, 2915 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, -, 356 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, -, 4267 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, -, 5003 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, -, 550 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, -, 6031 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, -, 6354 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, -, 6735 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, -, 979 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа со двор, "2.100.000, 00", 81 м2 + 800 м2 Ѓорче Петров 1996 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Лозје, -, 2317 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Лозје, -, 401 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Пасиште, -, 164 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Пасиште, -, 305 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Градина, -, 139 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Градина, -, 180 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Градина, -, 219 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Градина, -, 65 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Градина, -, 89 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Двор, -, 500 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, -, 112 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, -, 1667 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, -, 1702 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, -, 1939 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, -, 1939 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, -, 2176 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, -, 2766 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, -, 2771 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, -, 2915 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, -, 356 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, -, 4267 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, -, 5003 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, -, 550 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, -, 6031 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, -, 6354 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, -, 6735 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, -, 979 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Лозје, -, 1074 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Лозје, -, 2317 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Лозје, -, 401 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Пасиште, -, 164 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Пасиште, -, 305 м2 Ѓорче Петров 1996 1/4, Стекнување со наследство