Елеонора Новаковска

Историја

02 октомври, 2017 3.35 KB csv 4c4b98d5ef763b8afaaa4b7ea28bafce

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > НУ Завод за заштита на споменици од културата и музеј - Охрид

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Заеднички имот, Кредит, "4.264.131, 00 денари", 2014 2029,

Долгови, Имот на брачен другар, Кредит, "180.000, 00 денари", 16.05.2016 16.05.2019,

Долгови, Имот на брачен другар, Кредит, "600.000, 00 денари", 2014 2018,

Други приходи, Имот на брачен другар, Закупнина, "20.000, 00 денари", од 2010 до денес,

Други приходи, Имот на брачен другар, Надоместок од орган на управувањето, "15.000, 00 денари", 2013 до денес,

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "2.950.000, 00 денари", 47 м2 Скопје 2014 1/2, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Деловен простор, "2.950.000, 00 денари", 34 м2 Охрид 1999 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Куќа, "6.000.000, 00 денари", 200 м2 Охрид 1990 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "3.300.000, 00 денари", 54 м2 Охрид 1988 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Градежно земјиште, "1.000.000, 00 денари", 335 м2 Охрид 2008 30/320, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Градежно земјиште, "1.800.000, 00 денари", 218 м2 Охрид 2010 5/6, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Личен имот, Подрум, "2.550.000, 00 денари", 83 м2 Охрид 2012 83/108, Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "2.490.000, 00 денари", 45 м2 Охрид 2012 1/1, Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "2.490.000, 00 денари", 45 м2 Охрид 2012 1/1, Стекнување со договор за градба

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "300.000, 00 денари", Доџ Стратус 1996/2000, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "600.000, 00 денари", Хонда Легенд 1999/2004, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Антиквитети, непроценлива, Две Икони хромолитографија поче/1999, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "600.000, 00 денари", Накит -/-, Стекнување на друг начин

Хартии од вредност, Имот на брачен другар, Удели, неопределена, 1/3 2010, Стекнување на друг начин