Игор Неделковски

Историја

04 јануари, 2022 4.09 KB csv d44a81bd2bf4968c2f899c7d50d4d83e спореди
03 јануари, 2020 3.84 KB csv 0af95d9a02885e88214946c8f332d388 спореди
06 декември, 2019 3.15 KB csv d53357be1724879c88bcf843020a5994

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Проректор > Универзитет “Св.Климент Охридски“

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Денарски депозит, "500.000, 00", ТТК Банка Скопје 2018, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна сметка, 0, Стопанска банка АД Скопје -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска сметка, "123.000, 00", Стопанска банка АД -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарски депозит, "1.650.000, 00", Стопанска банка 2014, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, 0, Охридска банка -, Стекнување на друг начин

Долгови, Личен имот, Кредит, "1.572.000, 00", / /,

Друг имот, Заеднички имот, "Саатови, накит, благородни метали", "600.000, 00", , Стекнување на друг начин

Друг имот, недал податок, Велосипеди, "300.000, 00", , Стекнување на друг начин

Други приходи, Личен имот, "Авторски хонорари, договори", "1.200.000, 00", годишно просечно,

Други приходи, Личен имот, Наемнини, "200.000, 00", годишно просечно,

Недвижен имот, Личен имот, Градежно земјиште, "2.647.200, 00", 239 м2 Битола 2016 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Двор, "253.800, 00", 576 м2 Битола 2006 1/2, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Двор, "325.800, 00", 576 м2 Скопје 2017 2/12, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Деловен простор, "4.710.522, 00", 70 м2 Скопје 2009 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "4.075.685, 00", 239 м2 Битола 2016 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "2.048.702, 00", 47 м2 Охрид 2016 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "2.466.873, 00", 70 м2 Битола 2013 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "3.259.222, 00", 62 м2 Скопје 2017 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "3.420.889, 00", 100 м2 Битола 2006 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "3.140.000, 00", Tesla Model 3 2020/2021, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "350.000, 00", Волво Ц70 2007/2018, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "700.000, 00", Крајслер 300ц 2007/2011, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Имот на брачен другар, Удели, "310.000, 00", 1/1 2007, Стекнување на друг начин

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "2.300.000, 00", 680 2010, Стекнување на друг начин

Хартии од вредност, Личен имот, Удели, "430.500, 00", 2/3 2006, Стекнување на друг начин