Ана Угриноска

Историја

02 септември, 2018 1.39 KB csv f3df5d40d7737444159c9000053b0698

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Универзитетски институт за позитрон – емисионска томографија

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на родители, Трансакциона сметка, "денари 80.000, 00", Стопанска банка -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, "денари 345.231, 00", Уни банка -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, "денари 90.000, 00", Прокредит банка -, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Имот на родители, Барака, "5.580.000, 00 денари", 62 м2 Скопје 2008 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "2.480.000, 00 денари", 50 м2 Скопје 2008 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "4.563.200, 00 денари", 92 м2 Скопје 2008 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "1.822.800, 00 денари", 42 м2 Охрид 2008 1/2, Стекнување со наследство