Мирјанка Ефремова

Историја

02 септември, 2018 9.83 KB csv ca7ca3df618d80aae82f553eb1b306f1

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Здравствен дом Кратово

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Денарска платежна картичка, "54.000, 00", Стопанска банка -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска платежна картичка, "36.000, 00", ЦКБ -, Стекнување на друг начин

Долгови, Личен имот, Кредитна картичка, "54.000, 00", 2016 -,

Долгови, Личен имот, Кредитна картичка, "56.000, 00", 2015 -,

Недвижен имот, Личен имот, "лоѓии, балкони и тераси", "8.000, 00", 12 м2 Гор. Стуг. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Двор, "120.000, 00", 1010 м2 Гор. Стуб. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Двор, "67.200, 00", 210 м2 Кратово 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште под објект, "200.000, 00", 64 м2 Кратово 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште под објект, "50.000, 00", 78 м2 Гор. Стуб. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "100.000, 00", 833 м2 Гор. Стуб. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "150.000, 00", 1595 м2 Гор. Стуб. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "150.000, 00", 511 м2 Гор. Стуб. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "156.000, 00", 1302 м2 Гор. Стуб. 2012 1/3, - недал податок -

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "200.000, 00", 1798 м2 Гор. Стуб. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "280.000, 00", 2297 м2 Гор. Стуб. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "300.000, 00", 1703 м2 Гор. Стуб. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "300.000, 00", 2484 м2 Гор. Стуб. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "500.000, 00", 4156 м2 Гор. Стуб. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "550.000, 00", 4562 м2 Гор. Стуб. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "650.000, 00", 3314 м2 Гор. Стуб. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "770.000, 00", 4161 м2 Гор. Стуб. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "86.000, 00", 724 м2 Гор. Стуб. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "900.000, 00", 3001 м2 Гор. Стуб. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Ливада, "40.000, 00", 325 м2 Гор. Стуб. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Лозје, "280.000, 00", 926 м2 Гор. Стуб. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Лозје, "580.000, 00", 1874 м2 Кратово 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Овошна градина, "100.000, 00", 175 м2 Гор. Стуб. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Пасиште, "130.000, 00", 1158 м2 Гор. Стуб. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Пасиште, "200.000, 00", 1717 м2 Гор. Стуб. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Пасиште, "260.000, 00", 2225 м2 Гор. Стуб. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Пасиште, "300.000, 00", 2521 м2 Гор. Стуб. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Пасиште, "40.000, 00", 340 м2 Гор. Стуб. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Пасиште, "400.000, 00", 3304 м2 Гор. Стуб. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Пасиште, "400.000, 00", 3375 м2 Гор. Стуб. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Пасиште, "550.000, 00", 4642 м2 Гор. Стуб. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Пасиште, "61.000, 00", 544 м2 Гор. Стуб. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Пасиште, "991.750, 00", 3967 м2 Кратово 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Помошни објекти, "15.500, 00", 25 м2 Кратово 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Помошни објекти, "22.000, 00", 36 м2 Гор. Стуг. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Помошни објекти, "260.000, 00", 14 м2 Кратово 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Помошни објекти, "280.000, 00", 15 м2 Кратово 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Помошни објекти, "5.000, 00", 16 м2 Гор. Стуб. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Стан во семејна зграда, "160.000, 00", 52 м2 Гор. Стуг. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Стан во семејна зграда, "762.000, 00", 41 м2 Кратово 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Стан во семејна зграда, "762.000, 00", 41 м2 Кратово 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Шума, "140.000, 00", 465 м2 Гор. Стуб. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Шума, "150.000, 00", 486 м2 Гор. Стуб. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Шума, "170.000, 00", 544 м2 Гор. Стуб. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Шума, "2.000.000, 00", 6442 м2 Гор. Стуб. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Шума, "2.700.000, 00", 8759 м2 Гор. Стуб. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Шума, "200.000, 00", 631 м2 Гор. Стуб. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Шума, "200.000, 00", 654 м2 Гор. Стуб. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Шума, "270.000, 00", 891 м2 Гор. Стуб. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Шума, "340.000, 00", 1101 м2 Гор. Стуб. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Шума, "470.000, 00", 1535 м2 Гор. Стуб. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Шума, "60.000, 00", 195 м2 Гор. Стуб. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, помошни простории, "100.000, 00", 51 м2 Гор. Стуг. 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, помошни простории, "12.000, 00", 18 м2 Кратово 2012 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, помошни простории, "160.000, 00", 9 м2 Кратово 2012 1/3, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "420.000, 00", Муссо Санг Јанг 2003/2009, Стекнување со договор за купопродажба