Број на издадени одобренија за градење по видови инвеститор и регион, по месеци

Историја

03 мај, 2019 18.35 KB csv 960a32e06922421463eaada0aeda71f1 спореди
07 февруари, 2019 17.86 KB csv c9f2cce54172e64732af5850c7d0f3a2 спореди
02 септември, 2018 17.04 KB csv 1dfffed1544b1e2e10abbe55e09e26f7 спореди
08 јули, 2018 16.71 KB csv 69552771525263652a0bdc2e6f598849 спореди
10 мај, 2018 16.39 KB csv 7c1c63261a5f440bde19742f09af113f спореди
29 март, 2018 16.23 KB csv d67347c313bf6bab7207fa787287cc93 спореди
09 декември, 2017 15.75 KB csv 9df5564147d9e36e46e8fa6b81ff6394 спореди
19 ноември, 2017 15.58 KB csv d62aa71e8971c74bf7ebd0dac0696b40

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Градежништво > Месечни податоци за градежништво


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

Месец, Вид на инвеститор, Југозападен регион, Југоисточен регион, Вардарски регион, Источен регион, Пелагониски регион, Полошки регион, Република Македонија, Североисточен регион, Скопски регион

2010М01, Вкупно, 25, 17, 13, 6, 7, 30, 154, 4, 52

2010М01, Деловен субјект, 1, 10, 2, 3, 1, 3, 32, -, 12

2010М01, Физичко лице, 24, 7, 11, 3, 6, 27, 122, 4, 40

2010М02, Вкупно, 30, 22, 17, 9, 18, 51, 212, 12, 53

2010М02, Деловен субјект, 3, 5, 1, 1, 3, 7, 32, 4, 13

2010М02, Физичко лице, 27, 17, 16, 8, 15, 44, 175, 8, 40

2010М03, Вкупно, 30, 55, 27, 26, 21, 49, 295, 9, 78

2010М03, Деловен субјект, 4, 33, 12, 15, 10, 5, 114, 5, 30

2010М03, Физичко лице, 26, 22, 15, 11, 11, 44, 181, 4, 48

2010М04, Вкупно, 46, 28, 7, 19, 13, 39, 233, 1, 80

2010М04, Деловен субјект, 5, 8, 1, 4, 3, 4, 50, -, 25

2010М04, Физичко лице, 41, 20, 6, 15, 10, 35, 183, 1, 55

2010М05, Вкупно, 30, 22, 20, 27, 4, 58, 222, 12, 49

2010М05, Деловен субјект, 2, 8, 7, 7, 1, 3, 44, 4, 12

2010М05, Физичко лице, 28, 14, 13, 20, 3, 55, 178, 8, 37

2010М06, Вкупно, 34, 28, 23, 13, 23, 41, 253, 5, 86

2010М06, Деловен субјект, 2, 18, 6, 3, 12, 1, 70, -, 28

2010М06, Физичко лице, 32, 10, 17, 10, 11, 40, 183, 5, 58

2010М07, Вкупно, 38, 35, 13, 15, 6, 52, 230, 18, 53

2010М07, Деловен субјект, 1, 12, 1, 4, 3, 1, 44, 8, 14

2010М07, Физичко лице, 37, 23, 12, 11, 3, 51, 186, 10, 39

2010М08, Вкупно, 35, 19, 11, 19, 12, 71, 267, 12, 88

2010М08, Деловен субјект, 7, 9, 3, 5, 5, 5, 67, 4, 29

2010М08, Физичко лице, 28, 10, 8, 14, 7, 66, 200, 8, 59

2010М09, Вкупно, 40, 23, 17, 18, 13, 55, 268, 12, 90

2010М09, Деловен субјект, 2, 5, 9, 7, 4, 5, 53, 3, 18

2010М09, Физичко лице, 38, 18, 8, 11, 9, 50, 215, 9, 72

2010М10, Вкупно, 23, 38, 16, 13, 10, 36, 191, 10, 45

2010М10, Деловен субјект, -, 9, 4, 6, 4, 1, 40, 3, 13

2010М10, Физичко лице, 23, 29, 12, 7, 6, 35, 151, 7, 32

2010М11, Вкупно, 34, 15, 19, 19, 14, 46, 241, 13, 81

2010М11, Деловен субјект, 1, 1, 11, 6, 5, 10, 63, 4, 25

2010М11, Физичко лице, 33, 14, 8, 13, 9, 36, 178, 9, 56

2010М12, Вкупно, 39, 37, 21, 26, 24, 53, 288, 12, 76

2010М12, Деловен субјект, 1, 13, 5, 14, 16, 1, 78, 4, 24

2010М12, Физичко лице, 38, 24, 16, 12, 8, 52, 210, 8, 52

2011М01, Вкупно, 31, 15, 10, 11, 12, 39, 172, 3, 51

2011М01, Деловен субјект, -, 6, 5, 6, 8, 2, 44, -, 17

2011М01, Физичко лице, 31, 9, 5, 5, 4, 37, 128, 3, 34

2011М02, Вкупно, 21, 18, 4, 12, 15, 33, 173, 9, 61

2011М02, Деловен субјект, 1, 6, 2, 3, 4, 3, 33, 2, 12

2011М02, Физичко лице, 20, 12, 2, 9, 11, 30, 140, 7, 49

2011М03, Вкупно, 46, 26, 17, 6, 7, 30, 195, 9, 54

2011М03, Деловен субјект, 5, 13, 3, 3, 2, 1, 41, -, 14

2011М03, Физичко лице, 41, 13, 14, 3, 5, 29, 154, 9, 40

2011М04, Вкупно, 36, 26, 15, 12, 8, 56, 220, 3, 64

2011М04, Деловен субјект, 3, 14, 2, 9, 5, 4, 51, -, 14

2011М04, Физичко лице, 33, 12, 13, 3, 3, 52, 169, 3, 50

2011М05, Вкупно, 29, 21, 15, 18, 23, 55, 231, 8, 62

2011М05, Деловен субјект, 3, 6, 4, 11, 10, 3, 69, 3, 29

2011М05, Физичко лице, 26, 15, 11, 7, 13, 52, 162, 5, 33

2011М06, Вкупно, 44, 18, 20, 15, 27, 35, 228, 7, 62

2011М06, Деловен субјект, 2, 6, 9, 3, 3, -, 39, -, 16

2011М06, Физичко лице, 42, 12, 11, 12, 24, 35, 189, 7, 46

2011М07, Вкупно, 58, 13, 15, 5, 13, 54, 210, 8, 44

2011М07, Деловен субјект, 4, 4, 4, -, 3, 1, 45, 2, 27

2011М07, Физичко лице, 54, 9, 11, 5, 10, 53, 165, 6, 17

2011М08, Вкупно, 26, 6, 17, 9, 22, 41, 191, 9, 61

2011М08, Деловен субјект, 3, 2, 9, 6, 4, 1, 51, 1, 25

2011М08, Физичко лице, 23, 4, 8, 3, 18, 40, 140, 8, 36

2011М09, Вкупно, 35, 10, 15, 19, 19, 42, 212, 9, 63

2011М09, Деловен субјект, 6, 5, 6, 10, 6, 4, 59, 3, 19

2011М09, Физичко лице, 29, 5, 9, 9, 13, 38, 153, 6, 44

2011М10, Вкупно, 31, 44, 6, 17, 15, 60, 268, 14, 81

2011М10, Деловен субјект, 3, 14, 2, 6, 5, 6, 63, 4, 23

2011М10, Физичко лице, 28, 30, 4, 11, 10, 54, 205, 10, 58

2011М11, Вкупно, 27, 22, 25, 16, 20, 61, 240, 9, 60

2011М11, Деловен субјект, 9, 9, 10, 7, 7, 2, 73, 4, 25

2011М11, Физичко лице, 18, 13, 15, 9, 13, 59, 167, 5, 35

2011М12, Вкупно, 44, 38, 11, 15, 17, 58, 256, 8, 65

2011М12, Деловен субјект, 2, 6, 1, 6, 2, 3, 33, -, 13

2011М12, Физичко лице, 42, 32, 10, 9, 15, 55, 223, 8, 52

2012М01, Вкупно, 17, 10, 14, 11, 11, 22, 169, 16, 68

2012М01, Деловен субјект, 1, 4, 5, 3, 4, 1, 53, 11, 24

2012М01, Физичко лице, 16, 6, 9, 8, 7, 21, 116, 5, 44

2012М02, Вкупно, 18, 21, 8, 8, 16, 24, 174, 16, 63

2012М02, Деловен субјект, 1, 6, 2, 2, 6, 1, 55, 6, 31

2012М02, Физичко лице, 17, 15, 6, 6, 10, 23, 119, 10, 32

2012М03, Вкупно, 27, 32, 16, 17, 13, 29, 210, 20, 56

2012М03, Деловен субјект, -, 17, 8, 9, 11, 3, 80, 5, 27

2012М03, Физичко лице, 27, 15, 8, 8, 2, 26, 130, 15, 29

2012М04, Вкупно, 21, 25, 7, 14, 6, 45, 200, 18, 64

2012М04, Деловен субјект, 2, 11, 3, 2, 3, 1, 43, 3, 18

2012М04, Физичко лице, 19, 14, 4, 12, 3, 44, 157, 15, 46

2012М05, Вкупно, 18, 31, 12, 27, 18, 63, 245, 13, 63

2012М05, Деловен субјект, -, 16, 6, 7, 6, 3, 64, 4, 22

2012М05, Физичко лице, 18, 15, 6, 20, 12, 60, 181, 9, 41

2012М06, Вкупно, 33, 26, 11, 11, 23, 55, 249, 16, 74

2012М06, Деловен субјект, 3, 7, 4, 6, 16, 1, 80, 4, 39

2012М06, Физичко лице, 30, 19, 7, 5, 7, 54, 169, 12, 35

2012М07, Вкупно, 21, 28, 15, 29, 18, 53, 242, 15, 63

2012М07, Деловен субјект, -, 12, 7, 7, 6, 5, 65, 5, 23

2012М07, Физичко лице, 21, 16, 8, 22, 12, 48, 177, 10, 40

2012М08, Вкупно, 24, 21, 5, 45, 25, 44, 272, 27, 81

2012М08, Деловен субјект, -, 6, 2, 20, 6, 2, 83, 20, 27

2012М08, Физичко лице, 24, 15, 3, 25, 19, 42, 189, 7, 54

2012М09, Вкупно, 24, 30, 13, 27, 24, 67, 266, 13, 68

2012М09, Деловен субјект, 2, 9, 2, 18, 4, -, 56, 2, 19

2012М09, Физичко лице, 22, 21, 11, 9, 20, 67, 210, 11, 49

2012М10, Вкупно, 38, 25, 13, 36, 23, 44, 258, 13, 66

2012М10, Деловен субјект, 1, 4, 5, 17, 7, 5, 69, 4, 26

2012М10, Физичко лице, 37, 21, 8, 19, 16, 39, 189, 9, 40

2012М11, Вкупно, 29, 24, 6, 22, 16, 54, 232, 16, 65

2012М11, Деловен субјект, -, 4, -, 8, 7, 1, 60, 6, 34

2012М11, Физичко лице, 29, 20, 6, 14, 9, 53, 172, 10, 31

2012М12, Вкупно, 25, 25, 23, 14, 18, 93, 277, 19, 60

2012М12, Деловен субјект, -, 9, 11, 8, 6, 19, 76, 7, 16

2012М12, Физичко лице, 25, 16, 12, 6, 12, 74, 201, 12, 44

2013М01, Вкупно, 8, 21, 6, 14, 20, 41, 181, 8, 63

2013М01, Деловен субјект, 1, 8, 2, 6, 8, 3, 43, 2, 13

2013М01, Физичко лице, 7, 13, 4, 8, 12, 38, 138, 6, 50

2013М02, Вкупно, 37, 24, 14, 28, 16, 39, 219, 18, 43

2013М02, Деловен субјект, 2, 12, 6, 14, 6, 1, 54, 6, 7

2013М02, Физичко лице, 35, 12, 8, 14, 10, 38, 165, 12, 36

2013М03, Вкупно, 26, 22, 15, 25, 17, 61, 231, 11, 54

2013М03, Деловен субјект, 3, 6, 5, 10, 7, 2, 49, -, 16

2013М03, Физичко лице, 23, 16, 10, 15, 10, 59, 182, 11, 38

2013М04, Вкупно, 16, 25, 9, 42, 22, 43, 241, 11, 73

2013М04, Деловен субјект, -, 7, -, 15, 5, 5, 54, -, 22

2013М04, Физичко лице, 16, 18, 9, 27, 17, 38, 187, 11, 51

2013М05, Вкупно, 17, 23, 20, 15, 14, 34, 209, 24, 62

2013М05, Деловен субјект, 1, 3, 11, 7, 4, 1, 47, 3, 17

2013М05, Физичко лице, 16, 20, 9, 8, 10, 33, 162, 21, 45

2013М06, Вкупно, 8, 14, 22, 19, 18, 34, 180, 13, 52

2013М06, Деловен субјект, -, 3, 11, 9, 5, 1, 41, 1, 11

2013М06, Физичко лице, 8, 11, 11, 10, 13, 33, 139, 12, 41

2013М07, Вкупно, 27, 14, 6, 23, 21, 37, 179, 4, 47

2013М07, Деловен субјект, -, 5, 3, 5, 7, 3, 40, -, 17

2013М07, Физичко лице, 27, 9, 3, 18, 14, 34, 139, 4, 30

2013М08, Вкупно, 24, 15, 12, 9, 7, 14, 140, 4, 55

2013М08, Деловен субјект, 4, 1, 1, 5, 6, 4, 44, 3, 20

2013М08, Физичко лице, 20, 14, 11, 4, 1, 10, 96, 1, 35

2013М09, Вкупно, 9, 9, 11, 27, 12, 23, 121, 10, 20

2013М09, Деловен субјект, 1, 1, 6, 10, 3, 1, 33, 2, 9

2013М09, Физичко лице, 8, 8, 5, 17, 9, 22, 88, 8, 11

2013М10, Вкупно, 12, 19, 6, 15, 9, 29, 147, 10, 47

2013М10, Деловен субјект, -, 3, 1, 12, -, 2, 44, 2, 24

2013М10, Физичко лице, 12, 16, 5, 3, 9, 27, 103, 8, 23

2013М11, Вкупно, 13, 20, 4, 30, 11, 44, 182, 12, 48

2013М11, Деловен субјект, 1, 4, 2, 9, 3, -, 28, 2, 7

2013М11, Физичко лице, 12, 16, 2, 21, 8, 44, 154, 10, 41

2013М12, Вкупно, 19, 29, 12, 46, 32, 40, 239, 11, 50

2013М12, Деловен субјект, -, 10, 7, 14, 8, 4, 54, -, 11

2013М12, Физичко лице, 19, 19, 5, 32, 24, 36, 185, 11, 39

2014М01, Вкупно, 7, 7, 6, 26, 12, 22, 140, 15, 45

2014М01, Деловен субјект, -, 1, 2, 14, 3, 2, 38, 1, 15

2014М01, Физичко лице, 7, 6, 4, 12, 9, 20, 102, 14, 30

2014M02, Вкупно, 25, 27, 19, 32, 19, 28, 212, 6, 56

2014M02, Деловен субјект, 1, 9, 4, 22, 5, 1, 71, 2, 27

2014M02, Физичко лице, 24, 18, 15, 10, 14, 27, 141, 4, 29

2014M03, Вкупно, 16, 21, 18, 22, 22, 13, 253, 10, 131

2014M03, Деловен субјект, 5, 4, 7, 12, 13, 3, 139, 5, 90

2014M03, Физичко лице, 11, 17, 11, 10, 9, 10, 114, 5, 41

2014M04, Вкупно, 29, 23, 13, 22, 13, 29, 205, 17, 59

2014M04, Деловен субјект, 5, 4, 11, 14, 4, 2, 74, 6, 28

2014M04, Физичко лице, 24, 19, 2, 8, 9, 27, 131, 11, 31

2014M05, Вкупно, 21, 16, 7, 25, 15, 52, 194, 6, 52

2014M05, Деловен субјект, 1, 5, 2, 7, 10, 6, 44, 3, 10

2014M05, Физичко лице, 20, 11, 5, 18, 5, 46, 150, 3, 42

2014M06, Вкупно, 20, 14, 14, 9, 15, 37, 169, 6, 54

2014M06, Деловен субјект, 2, 8, 6, 3, 8, 4, 50, 1, 18

2014M06, Физичко лице, 18, 6, 8, 6, 7, 33, 119, 5, 36

2014M07, Вкупно, 16, 19, 13, 26, 8, 36, 209, 15, 76

2014M07, Деловен субјект, 5, 9, 3, 15, 1, 6, 68, 6, 23

2014M07, Физичко лице, 11, 10, 10, 11, 7, 30, 141, 9, 53

2014M08, Вкупно, 10, 16, 6, 23, 14, 33, 155, 9, 44

2014M08, Деловен субјект, 5, -, 2, 7, 5, 2, 41, 1, 19

2014M08, Физичко лице, 5, 16, 4, 16, 9, 31, 114, 8, 25

2014M09, Вкупно, 22, 18, 10, 28, 21, 44, 264, 19, 102

2014M09, Деловен субјект, 2, 6, 3, 8, 8, 1, 66, 10, 28

2014M09, Физичко лице, 20, 12, 7, 20, 13, 43, 198, 9, 74

2014M10, Вкупно, 23, 20, 11, 30, 20, 59, 241, 9, 69

2014M10, Деловен субјект, 4, 5, 2, 7, 6, 3, 65, 4, 34

2014M10, Физичко лице, 19, 15, 9, 23, 14, 56, 176, 5, 35

2014M11, Вкупно, 33, 18, 23, 31, 12, 50, 281, 16, 98

2014M11, Деловен субјект, 14, 5, 17, 10, 3, 4, 97, 3, 41

2014M11, Физичко лице, 19, 13, 6, 21, 9, 46, 184, 13, 57

2014М12, Вкупно, 46, 25, 24, 42, 25, 51, 305, 12, 80

2014М12, Деловен субјект, 12, 7, 9, 14, 8, 4, 92, 4, 34

2014М12, Физичко лице, 34, 18, 15, 28, 17, 47, 213, 8, 46

2015М01, Вкупно, 17, 24, 36, 24, 13, 42, 236, 5, 75

2015М01, Деловен субјект, 1, 8, 23, 9, 4, 3, 70, 2, 20

2015М01, Физичко лице, 16, 16, 13, 15, 9, 39, 166, 3, 55

2015М02, Вкупно, 11, 17, 5, 35, 24, 41, 226, 10, 83

2015М02, Деловен субјект, 1, 6, 2, 10, 12, 2, 83, 4, 46

2015М02, Физичко лице, 10, 11, 3, 25, 12, 39, 143, 6, 37

2015М03, Вкупно, 25, 33, 15, 30, 17, 39, 238, 8, 71

2015М03, Деловен субјект, 11, 13, 5, 9, 3, 8, 81, 6, 26

2015М03, Физичко лице, 14, 20, 10, 21, 14, 31, 157, 2, 45

2015М04, Вкупно, 17, 23, 14, 29, 13, 42, 210, 15, 57

2015М04, Деловен субјект, 6, 8, 9, 16, 9, 11, 95, 5, 31

2015М04, Физичко лице, 11, 15, 5, 13, 4, 31, 115, 10, 26

2015М05, Вкупно, 34, 28, 19, 22, 20, 28, 186, 7, 28

2015М05, Деловен субјект, 2, 1, 13, 8, 6, 3, 49, 3, 13

2015М05, Физичко лице, 32, 27, 6, 14, 14, 25, 137, 4, 15

2015М06, Вкупно, 19, 8, 28, 27, 9, 44, 186, 5, 46

2015М06, Деловен субјект, 3, 4, 11, 14, 4, 3, 52, 2, 11

2015М06, Физичко лице, 16, 4, 17, 13, 5, 41, 134, 3, 35

2015М07, Вкупно, 45, 24, 25, 43, 22, 37, 359, 8, 155

2015М07, Деловен субјект, 11, 13, 12, 16, 4, 9, 132, 6, 61

2015М07, Физичко лице, 34, 11, 13, 27, 18, 28, 227, 2, 94

2015М08, Вкупно, 26, 24, 21, 18, 23, 38, 206, 9, 47

2015М08, Деловен субјект, 10, 10, 15, 8, 16, 3, 91, 4, 25

2015М08, Физичко лице, 16, 14, 6, 10, 7, 35, 115, 5, 22

2015M09, Вкупно, 43, 16, 30, 45, 40, 47, 316, 20, 75

2015M09, Деловен субјект, 7, 5, 20, 11, 23, 4, 127, 7, 50

2015M09, Физичко лице, 36, 11, 10, 34, 17, 43, 189, 13, 25

2015М10, Вкупно, 35, 24, 35, 30, 37, 23, 326, 25, 117

2015М10, Деловен субјект, 17, 3, 14, 11, 21, 7, 124, 15, 36

2015М10, Физичко лице, 18, 21, 21, 19, 16, 16, 202, 10, 81

2015М11, Вкупно, 26, 31, 16, 45, 65, 41, 318, 11, 83

2015М11, Деловен субјект, 6, 6, 7, 12, 30, 1, 97, 6, 29

2015М11, Физичко лице, 20, 25, 9, 33, 35, 40, 221, 5, 54

2015М12, Вкупно, 21, 30, 36, 28, 36, 51, 336, 24, 110

2015М12, Деловен субјект, 7, 12, 19, 12, 10, 4, 120, 5, 51

2015М12, Физичко лице, 14, 18, 17, 16, 26, 47, 216, 19, 59

2016М01, Вкупно, 15, 18, 29, 28, 42, 30, 263, 19, 82

2016М01, Деловен субјект, 6, 4, 15, 16, 27, 6, 112, 11, 27

2016М01, Физичко лице, 9, 14, 14, 12, 15, 24, 151, 8, 55

2016M02, Вкупно, 30, 14, 11, 27, 31, 85, 335, 19, 118

2016M02, Деловен субјект, 5, 7, 6, 16, 13, 31, 137, 11, 48

2016M02, Физичко лице, 25, 7, 5, 11, 18, 54, 198, 8, 70

2016M03, Вкупно, 22, 21, 16, 28, 10, 36, 196, 7, 56

2016M03, Деловен субјект, 3, 11, 7, 14, 3, 10, 76, 4, 24

2016M03, Физичко лице, 19, 10, 9, 14, 7, 26, 120, 3, 32

2016M04, Вкупно, 23, 14, 24, 35, 23, 35, 228, 6, 68

2016M04, Деловен субјект, 6, 7, 12, 12, 9, 9, 90, 3, 32

2016M04, Физичко лице, 17, 7, 12, 23, 14, 26, 138, 3, 36

2016M05, Вкупно, 23, 51, 10, 39, 29, 20, 292, 10, 110

2016M05, Деловен субјект, 3, 23, 3, 9, 12, 2, 110, 8, 50

2016M05, Физичко лице, 20, 28, 7, 30, 17, 18, 182, 2, 60

2016M06, Вкупно, 33, 14, 25, 19, 28, 25, 274, 14, 116

2016M06, Деловен субјект, 3, 4, 11, 5, 16, 6, 105, 3, 57

2016M06, Физичко лице, 30, 10, 14, 14, 12, 19, 169, 11, 59

2016M07, Вкупно, 39, 22, 21, 30, 8, 72, 256, 5, 59

2016M07, Деловен субјект, 8, 6, 4, 19, 3, 5, 75, 2, 28

2016M07, Физичко лице, 31, 16, 17, 11, 5, 67, 181, 3, 31

2016M08, Вкупно, 43, 7, 11, 30, 24, 44, 249, 29, 61

2016M08, Деловен субјект, 6, 3, 5, 16, 16, 8, 91, 13, 24

2016M08, Физичко лице, 37, 4, 6, 14, 8, 36, 158, 16, 37

2016M09, Вкупно, 35, 56, 24, 40, 21, 27, 297, 6, 88

2016M09, Деловен субјект, 5, 24, 8, 12, 6, 4, 94, 3, 32

2016M09, Физичко лице, 30, 32, 16, 28, 15, 23, 203, 3, 56

2016M10, Вкупно, 23, 38, 9, 23, 23, 30, 291, 17, 128

2016M10, Деловен субјект, 8, 8, 2, 9, 12, 6, 98, 8, 45

2016M10, Физичко лице, 15, 30, 7, 14, 11, 24, 193, 9, 83

2016M11, Вкупно, 21, 20, 19, 28, 54, 105, 363, 10, 106

2016M11, Деловен субјект, 7, 10, 5, 16, 40, 7, 124, 6, 33

2016M11, Физичко лице, 14, 10, 14, 12, 14, 98, 239, 4, 73

2016M12, Вкупно, 64, 51, 30, 29, 34, 20, 333, 21, 84

2016M12, Деловен субјект, 11, 24, 9, 12, 19, 1, 112, 13, 23

2016M12, Физичко лице, 53, 27, 21, 17, 15, 19, 221, 8, 61

2017M01, Вкупно, 29, 19, 20, 53, 70, 67, 368, 27, 83

2017M01, Деловен субјект, 4, 12, 6, 25, 32, 6, 120, 16, 19

2017M01, Физичко лице, 25, 7, 14, 28, 38, 61, 248, 11, 64

2017M02, Вкупно, 33, 43, 17, 28, 21, 115, 363, 10, 96

2017M02, Деловен субјект, 8, 18, 2, 10, 9, 13, 83, 2, 21

2017M02, Физичко лице, 25, 25, 15, 18, 12, 102, 280, 8, 75

2017M03, Вкупно, 53, 16, 18, 59, 30, 71, 384, 14, 123

2017M03, Деловен субјект, 13, 10, 8, 30, 17, 18, 139, 5, 38

2017M03, Физичко лице, 40, 6, 10, 29, 13, 53, 245, 9, 85

2017M04, Вкупно, 28, 35, 15, 44, 20, 21, 259, 11, 85

2017M04, Деловен субјект, 7, 14, 7, 25, 9, 4, 105, 5, 34

2017M04, Физичко лице, 21, 21, 8, 19, 11, 17, 154, 6, 51

2017M05, Вкупно, 25, 34, 28, 26, 16, 18, 241, 7, 87

2017M05, Деловен субјект, 10, 16, 12, 14, 9, 2, 106, 4, 39

2017M05, Физичко лице, 15, 18, 16, 12, 7, 16, 135, 3, 48

2017M06, Вкупно, 13, 13, 25, 27, 16, 19, 230, 26, 91

2017M06, Деловен субјект, 3, 4, 7, 7, 13, 4, 75, 7, 30

2017M06, Физичко лице, 10, 9, 18, 20, 3, 15, 155, 19, 61

2017M07, Вкупно, 32, 12, 8, 17, 21, 48, 205, 7, 60

2017M07, Деловен субјект, 8, 5, 1, 7, 10, 17, 71, 2, 21

2017M07, Физичко лице, 24, 7, 7, 10, 11, 31, 134, 5, 39

2017M08, Вкупно, 40, 21, 14, 33, 26, 36, 232, 10, 52

2017M08, Деловен субјект, 11, 6, 6, 13, 8, 2, 71, 7, 18

2017M08, Физичко лице, 29, 15, 8, 20, 18, 34, 161, 3, 34

2017M09, Вкупно, 34, 20, 19, 26, 18, 38, 222, 2, 65

2017M09, Деловен субјект, 9, 8, 2, 6, 6, 7, 60, 1, 21

2017M09, Физичко лице, 25, 12, 17, 20, 12, 31, 162, 1, 44

2017M10, Вкупно, 43, 41, 21, 16, 27, 80, 400, 10, 162

2017M10, Деловен субјект, 8, 21, 14, 5, 10, 7, 118, 1, 52

2017M10, Физичко лице, 35, 20, 7, 11, 17, 73, 282, 9, 110

2017M11, Вкупно, 25, 8, 19, 17, 32, 33, 229, 31, 64

2017M11, Деловен субјект, 4, 3, 13, 3, 10, 5, 61, 8, 15

2017M11, Физичко лице, 21, 5, 6, 14, 22, 28, 168, 23, 49

2017M12, Вкупно, 30, 41, 32, 29, 15, 35, 257, 4, 71

2017M12, Деловен субјект, 1, 16, 14, 11, 3, 10, 73, 1, 17

2017M12, Физичко лице, 29, 25, 18, 18, 12, 25, 184, 3, 54

2018M01, Вкупно, 24, 14, 21, 23, 8, 34, 189, 8, 57

2018M01, Деловен субјект, 6, 6, 4, 9, 1, 2, 49, 4, 17

2018M01, Физичко лице, 18, 8, 17, 14, 7, 32, 140, 4, 40

2018M02, Вкупно, 21, 18, 12, 16, 17, 37, 177, 8, 48

2018M02, Деловен субјект, 5, 10, 5, 10, 7, 2, 54, 3, 12

2018M02, Физичко лице, 16, 8, 7, 6, 10, 35, 123, 5, 36

2018M03, Вкупно, 15, 26, 23, 24, 13, 27, 211, 9, 74

2018M03, Деловен субјект, 7, 13, 12, 21, 4, 1, 95, 5, 32

2018M03, Физичко лице, 8, 13, 11, 3, 9, 26, 116, 4, 42

2018M04, Вкупно, 72, 32, 22, 11, 12, 29, 249, 8, 63

2018M04, Деловен субјект, 13, 20, 11, 5, 4, 8, 88, 4, 23

2018M04, Физичко лице, 59, 12, 11, 6, 8, 21, 161, 4, 40

2018M05, Вкупно, 39, 36, 27, 31, 10, 35, 222, 4, 40

2018M05, Деловен субјект, 14, 25, 18, 16, 2, 7, 106, 3, 21

2018M05, Физичко лице, 25, 11, 9, 15, 8, 28, 116, 1, 19

2018M06, Вкупно, 9, 25, 14, 18, 17, 48, 205, -, 74

2018M06, Деловен субјект, 2, 10, 4, 9, 8, 20, 90, -, 37

2018M06, Физичко лице, 7, 15, 10, 9, 9, 28, 115, -, 37

2018М07, Вкупно, 34, 39, 26, 38, 10, 30, 276, 18, 81

2018М07, Деловен субјект, 3, 19, 16, 20, 6, 3, 115, 12, 36

2018М07, Физичко лице, 31, 20, 10, 18, 4, 27, 161, 6, 45

2018M08, Вкупно, 11, 17, 19, 12, 20, 35, 192, 9, 69

2018M08, Деловен субјект, -, 7, 4, 8, 6, 10, 65, 3, 27

2018M08, Физичко лице, 11, 10, 15, 4, 14, 25, 127, 6, 42

2018M09, Вкупно, 13, 9, 16, 25, 14, 61, 219, 27, 54

2018M09, Деловен субјект, 3, 3, 7, 13, 7, 7, 70, 8, 22

2018M09, Физичко лице, 10, 6, 9, 12, 7, 54, 149, 19, 32

2018M10, Вкупно, 17, 48, 16, 49, 9, 61, 276, 5, 71