Јасмин Караниколова

Историја

02 септември, 2018 466 B csv a4476d3db25199caa4d608864078e2d5

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ООУ Круме Волнароски Тополчани

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "1.900.000, 00", 65 м2 Прилеп 1995 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "1.220.000, 00", 61 м2 Прилеп 2005 -, Стекнување со договор за купопродажба